Kategoriarkiv: Föreningen

Information som rör föreningsarbetet

Årsstämman 2018

 1. Bokslutet: Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 170101-171231

 2. Valberedningens förslag:

  Valberedningens förslag 2018
  Val
  Förnamn Efternamn typ Uppdrag Tid
  Susanne Nystedt Omval Ordförande 1 år
  Per Gustafsson omval Revisor 1 år
  Kvarstår i ytterligare ett år
  Förnamn Efternamn typ Uppdrag Tid kvar
  Mats Uhlén Kvarstår Ledamot 1 år
  Tony Nilsson Kvarstår Ledamot 1 år
  Krister Andersson Kvarstår Ledamot 1 år
  Örjan Johansson Kvarstår Ledamot 1 år
  Lämnar styrelsen
  Förnamn Efternamn typ Uppdrag Tid kvar
  Gullik Webjörn Lämnar Ledamot  
  Ove Johansson Lämnar Ledamot  
  Mikael Bynander Lämnar Suppleant  

  Förslag från styrelsen:
  Andreas Göransson, Nyval.

 3. Inkomna motioner, 1 st:
  Styrelsens motion:
  Del av § 15 lyder:
  Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar.

  Ändras till:
  Kallelse till föreningsstämman sker via hemsidan samt i lokalpress.

Årsstämma 2018

Nu är det dags för den årliga föreningsstämman för Häggådalens Fiber Ekonomisk förening och som medlem kallas du härmed till att deltaga.
Stämman kommer att äga rum i Folkets hus i Fritsla, måndagen den 14 maj kl. 18.30.
Ev. motioner ombeds skickas till styrelsen senast 7 maj så att vi hinner behandla dem.
Välkommen!

 

Dags för årsstämma 2017

Välkommen den 22 maj kl. 18.30 till Folkets hus i Fritsla.

 1. Här är valberedningens förslag:
Susanne Nystedt Omval Ordförande 1 år
Gullik Webjörn Sittande Ledamot 1 år
Ove Johansson Sittande Ledamot 1 år
Mats Uhlen Omval Ledamot 2 år
Fredrik J-son Nyval Ledamot 2 år
Tony Nilsson Nyval Ledamot 2 år
Krister Andersson Nyval Ledamot 2 år
Örjan Johansson Nyval Ledamot 1 år
Mikael Bynander Sittande Suppleant 1 år
 1. Motioner som kommit in:

Stadgeändring angående återbetalning av insats vid utträde från föreningen.

Styrelsen föreslår att ingen återbetalning sker vid utträde från föreningen efter 22 maj 2017 då medlemmarnas insatser redan är förbrukade för att anlägga fiberanläggningen.

 1. Tillägg till verksamhetsberättelsen:

Föreningen avslutade sitt samarbete med Bynet och valde Fiberbolaget som ny systemleverantör. Under året har blåsning och svetsning varit det främsta uppdraget. Fiberbolaget lämnade en offert som föreningen godtog. Tidsplanen sattes till maj 2016. Då skulle hela nätet vara färdigblåst och klart.

 1. Årsredovisningen. Ladda ner som pdf: HFEF-Årsredovisning2017
Vänligen Styrelsen

 

E-faktura är bra! Posten är mindre bra…

Vi får rapporter från medlemmar som fått påminnelser om obetalda fakturor, att de inte fått ursprungsfakturan! (Gäller postade pappersfakturor)
Vi misstänker att brev försvinner i postgången, och det är inte första gången! Vid ett massutskick december 2015 försvann, vad vi misstänker, en hel låda med försändelser!

Vi vill med anledning av detta uppmana alla er som inte ännu anmält till er bank att ni vill få e-faktura från fiberföreningen, att göra så nu. Det kostar föreningen både tid och pengar att hantera och reglera postens misstag.

Hur man anmäler e-faktura varierar från bank till bank, men försök att göra detta med föreningen – och alla andra företag och myndigheter som kan hantera e-faktura.

 

Styrelsemedlemmar sökes

Nu närmar det sig Häggådalens Fiber Ekonomiska förenings årsmöte (22 maj kl. 18.30 i Folkets Hus i Fritsla). Valberedningen utlyser en sökning efter nya ledamöter till styrelseposter.

Föreningens stadgar säger att styrelsen ska bestå av minst 6 och max 10 ledamöter, samt upp till 4 suppleanter. Nuvarande styrelse är väldigt tydlig med att meddela att man inte orkar med arbetsbelastning med nuvarande bemanning, utan man måste få fler styrelsemedlemmar som är aktiva i arbetet. Tillsammans måste vi därför säkerställa att vi får 10 aktiva ledamöter. Blir vi inte tillräckligt med ledamöter behöver förening istället anställa kanslipersonal vilket blir en ökad medlemsavgift för samtliga medlemmar (oavsett om man nyttjar tjänsterna eller inte).

Valberedningen tar tacksamt emot alla tips på styrelseledamöter till föreningen. Vill Ni inte prata med personen själv tar vi i valberedningen gärna kontakten.

Mvh
Valberedningen
Jonas Axelsson, 0706297760, jonas@hallalycke.se
Thomas Danielsson, 0705378429, ballarco@gmail.com

 

Årsstämma 2017

Nu är det dags för den årliga föreningsstämman för Häggådalens Fiber Ekonomisk förening och som medlem kallas du härmed till att deltaga. Stämman kommer att äga rum i Folkets hus i Fritsla, måndagen den 22 maj kl. 18.30. Ev. motioner ombeds skickas till styrelsen senast 15 maj så att vi hinner behandla dem.

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

12. Val av ordförande.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.

14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

16. Val av valberedning.

17. Ändring av stadgar ang. återbetalning av insats vid utträde.

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

19. Mötets avslutande

Välkommen!
MVH Styrelsen

 

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET OCH ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSKAP.

När ni som fastighetsägare säljer er fastighet och överlåter ert medlemskap, se till att fylla i aktuellt formulär, så snart som möjligt och skicka in det till styrelsen. Annars så går fakturorna även i fortsättningen till er som står som medlem. Det är ni som är betalningsansvariga.

Samma gäller tjänsteavtal och utrustning som ni hämtat ut. Säg upp avtalet, återlämna utrustningen till oss i Föreningen. Det är ni som kvitterat ut router/ box som anmodan om betalningen går till. Det är operatörens utrustning. Det är inget som hindrar att de nya ägare övertar utrustningen, men då skall det dokumenteras genom avtal och kvittens med oss i Föreningen, så att det framgår att de övertagit betalningsansvaret. Alla formulär finns att ladda ner och skriva ut på vår hemsida.

Dagsverken

Nu har vi en drive där vi behöver hjälp med flertalet dagsverken. Mail har gått ut till de som vi inte har notering om att de gjort dagsverken. Har du redan gjort dina timmar, men vill hjälpa föreningen mer går det bra att kontakta oss också (De som inte gjort dagsverken skall gå före dock).

Dagsverken vi behöver hjälp med:

 

1. Bortskyffling av asfaltshög på Hallagärdesvägen och korsningen Hamravägen/Kungabergsvägen. Bör ske en vardag så att man kan köra det till Skene Skog. 2-3 personer, skyffel och släpkärra. + Utkörning av matjord till Hallagärdesvägen.

 

2. Grusning av maen, stigen som förbinder Segloravägen och Vilda Västern. Man behöver vara 4-6 personer som kan kärra ut grus på stigen. Grus behöver köpas. Släpkärra, skottkärror och spadar behövs.

 

3. Eldning av ris på Furubergsvägen 12. 2 personer som eldar upp en hyfsat stor rishög som är efterlämnad på en medlems tomt.

 

4. Medlemmar som kvällstid (när folk är hemma) som kan provlysa fiber i de två återstående områdena så att vi kan vara säkra på att det mesta fungerar innan vi tänder upp. Bil behövs, man bör inte vara hundrädd och ficklampa behövs. ca 10 personer som ska arbeta i par.

 

5. Utdelning av uppkopierade dokument som ska tillbaka till medlemmar. Ett dagsverke för att slippa betala en massa porto. 2 personer.

 

Vänligen hör av er snarast!

Hälsningar Styrelsen

Mejla in ditt intresse till:
haggadalensfiber@gmail.com

 

Nytt pris för extra fiber

Styrelsen har den 7 september beslutat att extra fiber skall kosta 2350 kr/fiber (1:a fiber ingår ingår i medlemsskapet) Priset gäller med omedelbar verkan. De som redan beställt får det tidigare avtalade priset 1500 kr/fiber.
Detta är baserat på den verkliga kostnaden vi har för att leverera en driftklar fiber. Detta gäller vid nytecknande av medlemsskap. Vid efterbeställning kan vi inte garantera detta priset, då stamledningen kanske måste uppgraderas. Pris offereras i varje enskilt fall.

Ekonomisk status 7 sept 2016

På kontot: 332 017:-
Moms att erhålla: 36 786:-
——————————-
368 803:-

Kommande bokade utbetalningar: 30 372:-
Fiberbolaget: 210 000:-

Obetalda fakturor 109st, totalt: 405 768:-
varav förfallna 34st, totalt: 336 172:-