NU BJUDS DU SOM MEDLEM IN TILL EXTRASTÄMMA FÖR RÖSTNING AV KOMMANDE AVTALSPERIOD

Välkommen till extrastämma i Kungabergshallen den 20
november klockan 14.00.


Vi står inför att skriva nytt avtal med en kommunikationsoperatör och
styrelsen har haft ett gediget arbete med att samla in underlag från olika operatörer för att kunna presentera förslag på kommande avtal för er. De kommunikationsoperatörer som vi har samlat in underlag från är Itux, MKVAB, Zitius, IP-only och vår nuvarande leverantör Netatonce.

Som medlem kommer du att få ett utskick i pappersform under vecka 43 eller 44 där du kan se en sammanställning av underlaget som vi i styrelsen har arbetat fram. Om du som medlem inte fått utskicket senast söndag v. 44 och önskar ta del av underlaget kan du kontakta styrelsen: styrelsen@haggadalensfiber.se

I och med att inget avtal är skrivet än är det av högsta vikt att uppgifterna i pappersutskicket inte sprids utanför föreningens medlemmar.

Som medlem bjuds du in till extrastämma i Kungabergshallen lördagen den 20 november klockan 14.00 för att rösta på det förslag du tycker att vi ska gå vidare med. Röstlängden utgörs av de som är närvarande på extrastämman.

Övrig information som berör förändringar i föreningen:

Nytt gruppavtal endast för medlemmar.
Från och med nästa avtalsperiod (1 juni 2022) kommer fiberföreningen ej längre låta hyresgäster vara kunder i fiberföreningen. Det är fastighetsägaren som är medlem i föreningen och denne kommer således att få faktura på nätavgifterna för varje fiber som är beställd till fastigheten. Varje fiber installerad i fastigheten kan vara antingen aktiv eller avstängd. En aktiv fiber faktureras kvartalsvis 204 kr (f.n. 68 kr/mån men styrelsens förslag är att sänka den till 50 kr/mån till våren). Väljer fastighetsägaren att ha fibern avstängd debiteras en påkopplingsavgift på 2500 kr, förutsatt att fibern är intakt, då fibern önskas få aktiv. När fibern är avstängd kan föreningen, i samråd med fastighetsägaren, välja att “köpa tillbaka” den för 1500 kr om den behövs på annat håll i nätet. Har du en fastighet med flera fiber? Hör av dig till susanne.nystedt@haggadalensfiber.se för att stämma av hur många fiber du önskar ha aktiva inför nästa avtalsperiod. I kommande avtal kommer hyresgäster att kunna köpa tjänster i det öppna nätet. Beroende på vilken kommunikationsoperatör vi skriver avtal med har de olika tjänsteleverantörer att erbjuda i sitt öppna nät. Inga hyresgäster kan ingå i gruppavtalet i och med att de ej är fastighetsägare. Däremot kan en fastighetsägare välja att teckna ett visst antal gruppanslutningar till sin fastighet men då i sitt eget namn. Det här är inget som styrelsen rekommenderar men möjlighet finns.

Fakturaavgift.
Från och med 1 januari 2022 kommer föreningen att ta ut fakturaavgift för pappersfaktura på 25 kronor för att täcka våra kostnader. Vi rekommenderar alla medlemmar att anmäla e-faktura till sin bank för att slippa fakturaavgiften.

Nätavgift.
Styrelsen kommer att föreslå en sänkning av nätavgiften till 50 kronor. Detta kommer att föreslås på årsstämman 2022 (troligen i maj eller juni).