GDPR

Häggådalens Fiberförening och GDPR

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för dig som medlem i, eller kund hos, Häggådalens Fiberförening, org.nr. 769626-4147. www.haggadalensfiber.se

 

Häggådalens Fiberförening respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss när du blir medlem i föreningen, blir kund hos oss, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, fastighetsbeteckning, telefonnummer.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

– Kunna fakturera dig för tjänster vi säljer, samt medlemsavgifter.

– Kunna skicka dig information om våra aktiviteter.

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som markentreprenörer och installationsföretag vi anlitar. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och underleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och underhålla vår infrastruktur.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du är kund eller medlem hos oss. När du inte längre är kund eller medlem, efter uppsägningstid och alla ekonomiska skulder är reglerade så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna behålla dig som kund eller medlem. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.