Kategoriarkiv: Första sidan

Information som postas under välkommentexten.

Angående Telenätets nerstängning

Vi talade om telenätets nerstängning inför fibernätets uppbyggnad och att det ”inom en nära framtid” skulle släckas ner.
Jag hittade litet information på Telias hemsida om status på detta.

”När kommer kopparnätet vara helt stängt?
Kopparnätet stängs successivt runt om i Sverige i takt med att nätet blir allt äldre och allt fler kunder istället använder moderna tjänster via våra fiber- och mobilnät. Baserat på nuvarande marknadsutveckling är vår bedömning att de sista kopparförbindelserna kommer att stängas av under 2026.”

Orter i Marks kommun som har fastställt nerstängningsdatum:
HYSSNA 2021-05-31
FOTSKÄL 2021-11-30
RYDAL 2021-11-30
ÖXABÄCK 2021-11-30
SUNDHOLMEN 2022-03-31
BJÖRKETORP 2022-05-31
UBBHULT 2022-09-30

Så vårt upptagningsområde har inte något spikat slutdatum ännu, men är du fortfarande uppkopplad via telenätet (ADSL) börjar tiden rinna ut. Fundera på om du klarar dig med 3G/4G/5G mobilt bredband eller om det är dags att beställa fiberanslutning. Passa på innan brevet från Telia kommer, då kan det bli anstormning och längre väntetider på fiberanslutning.

Källa: https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

Extrastämman -Resultat

Föreningen har nu haft extrastämma för att rösta fram vilken kommunikationsoperatör vi ska skriva gruppavtal med nästa år då vårt nuvarande avtal går ut. Stämman röstade för att teckna nytt avtal med nuvarande kommunikationsoperatör Netatonce. Det nya avtalet gäller från och med 1 juni. Nya avtal ska inom kort skrivas för varje medlem som önskar ingå i gruppavtalet. Alla medlemmar ombeds fundera på om de vill teckna gruppanslutning för enbart bredband eller bredband + TV från Telia. Övriga medlemmar kommer att få köpa tjänster i det öppna nätet. Styrelsen kommer att publicera information löpande på hemsidan. Håll utkik!

Frågor som kom upp på extrastämman:
I det nya avtalet – Kan man välja annan tv-leverantör om man är gruppansluten?
Svar: Ja. Det är inget som hindrar att gruppanslutna köper andra tjänster i det öppna nätet. Om man t.ex. vill behålla Sappa som tv-leverantör kan man göra det men då till det pris som finns i det öppna nätet.

Kan man få e-faktura från Netatonce?
Svar: Ja. Det är bara att anmäla detta i sin bank. (Net At Once AB)

Vad kostar det att köpa till en extra tv-box i kommande gruppavtal?
Svar: En tv-box kostar 1299 kr från Telia.

NU BJUDS DU SOM MEDLEM IN TILL EXTRASTÄMMA FÖR RÖSTNING AV KOMMANDE AVTALSPERIOD

Välkommen till extrastämma i Kungabergshallen den 20
november klockan 14.00.


Vi står inför att skriva nytt avtal med en kommunikationsoperatör och
styrelsen har haft ett gediget arbete med att samla in underlag från olika operatörer för att kunna presentera förslag på kommande avtal för er. De kommunikationsoperatörer som vi har samlat in underlag från är Itux, MKVAB, Zitius, IP-only och vår nuvarande leverantör Netatonce.

Som medlem kommer du att få ett utskick i pappersform under vecka 43 eller 44 där du kan se en sammanställning av underlaget som vi i styrelsen har arbetat fram. Om du som medlem inte fått utskicket senast söndag v. 44 och önskar ta del av underlaget kan du kontakta styrelsen: styrelsen@haggadalensfiber.se

I och med att inget avtal är skrivet än är det av högsta vikt att uppgifterna i pappersutskicket inte sprids utanför föreningens medlemmar.

Som medlem bjuds du in till extrastämma i Kungabergshallen lördagen den 20 november klockan 14.00 för att rösta på det förslag du tycker att vi ska gå vidare med. Röstlängden utgörs av de som är närvarande på extrastämman.

Övrig information som berör förändringar i föreningen:

Nytt gruppavtal endast för medlemmar.
Från och med nästa avtalsperiod (1 juni 2022) kommer fiberföreningen ej längre låta hyresgäster vara kunder i fiberföreningen. Det är fastighetsägaren som är medlem i föreningen och denne kommer således att få faktura på nätavgifterna för varje fiber som är beställd till fastigheten. Varje fiber installerad i fastigheten kan vara antingen aktiv eller avstängd. En aktiv fiber faktureras kvartalsvis 204 kr (f.n. 68 kr/mån men styrelsens förslag är att sänka den till 50 kr/mån till våren). Väljer fastighetsägaren att ha fibern avstängd debiteras en påkopplingsavgift på 2500 kr, förutsatt att fibern är intakt, då fibern önskas få aktiv. När fibern är avstängd kan föreningen, i samråd med fastighetsägaren, välja att “köpa tillbaka” den för 1500 kr om den behövs på annat håll i nätet. Har du en fastighet med flera fiber? Hör av dig till susanne.nystedt@haggadalensfiber.se för att stämma av hur många fiber du önskar ha aktiva inför nästa avtalsperiod. I kommande avtal kommer hyresgäster att kunna köpa tjänster i det öppna nätet. Beroende på vilken kommunikationsoperatör vi skriver avtal med har de olika tjänsteleverantörer att erbjuda i sitt öppna nät. Inga hyresgäster kan ingå i gruppavtalet i och med att de ej är fastighetsägare. Däremot kan en fastighetsägare välja att teckna ett visst antal gruppanslutningar till sin fastighet men då i sitt eget namn. Det här är inget som styrelsen rekommenderar men möjlighet finns.

Fakturaavgift.
Från och med 1 januari 2022 kommer föreningen att ta ut fakturaavgift för pappersfaktura på 25 kronor för att täcka våra kostnader. Vi rekommenderar alla medlemmar att anmäla e-faktura till sin bank för att slippa fakturaavgiften.

Nätavgift.
Styrelsen kommer att föreslå en sänkning av nätavgiften till 50 kronor. Detta kommer att föreslås på årsstämman 2022 (troligen i maj eller juni).

Utökningar orsakar driftstörningar i Finabo och Hallagärdesvägen

I vår strävan att utveckla och driftsäkra nätet har nu (o)turen kommit till Finabo och Hallagärdesvägen!
Dessa kommer, med start tis 26 oktober (2021), att få kortare avbrott i fiberförbindelsen, då matningen till dessa områden skall läggas om. Vi har i dagsläget ingen uppgift om exakt när eller hur länge avbrotten kommer att vara, men alla inblandade jobbar med att avbrotten skall bli så korta som möjligt.
Efter denna omläggning har vi åstadkommit både en stabilare förbindelse till dessa områden, samt frigjort fiber till andra områden kring bland annat Segloravägen.

Tillfälligt avbrott Hjälltorp på måndag 4 oktober 2021

På grund av en skadad kabel kommer det bli ett avbrott i fibertjänsterna på måndag den 4 oktober medan kabeln lagas.
Arbetet sker dagtid.

Uppdatering: Arbetet har gått bra och enligt plan.

Följande adresser kommer att få avbrott:
Skattegårdsvägen 11
Skattegårdsvägen 10
Kristersbergsvägen 4
Skattegårdsvägen 9
Karlsbergsvägen 6
Karlsbergsvägen 3
Skattegårdsvägen 5
Karlsbergsvägen 4
Skattegårdsvägen 7
Karlsbergsvägen 1

Tack för er förståelse.

Fiberarbetet på Björnvägen klart

Nu har jag fått besked att fiberarbetet på Björnvägen är klart! Ni som har haft avbrott ska nu har ljus i fibern igen!
Förhoppningsvis kommer routern komma igång av sig själv, om inte, stäng av strömmen (strömbrytare eller dra ur elkabeln) i 10 sek. och starta den igen.
Om det, trots omstart av routern, inte fungerar, lägg en felanmälan så ska jag titta på det. Tänk på att kommentarer på Facebook lätt kan missas, så felanmäl via hemsidan (eller mail) https://www.haggadalensfiber.se/?page_id=1293

Planerat driftsavbrott i Harpebo 12 juli

Vi kommer att flytta ett par fiberförläggningar vid Björnvägen den 12 juli 2021 och det kommer innebära ett driftstopp för ett antal abonnenter i detta område.
Förhoppningsvis kommer arbetet ta en dag, men vi har planerat för en reservdag 13 juli ifall det drar ut på tiden.
Vi beklagar detta men har försökt lägga jobbet under semestertid så att så få hemmajobbare som möjligt kommer att drabbas.

Passa på att hålla en Kubb-turnering denna dag!

Följande adresser kommer att få driftavbrott den 12 juli:

Botaskårsvägen 11
Botaskårsvägen 17
Botaskårsvägen 19
Botaskårsvägen 28
Botaskårsvägen 34
Botaskårsvägen 38
Vargvägen 6
Björnvägen 2
Björnvägen 3
Björnvägen 4
Björnvägen 5
Björnvägen 6
Mellomgårdsvägen 1
Mellomgårdsvägen 2
Sprakared 1

Årsstämman 2021

Vi planerar att hålla årsstämma för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening den 24 maj 2021 kl 18.30.
(Tidigare datum 10 maj gäller ej längre)


Motioner till stämman kan skickas in under hela året, men för att kunna bereda motioner ber vi att inkomma med motioner senast 30 april. Skickas med fördel på mail till styrelsen@haggadalensfiber.se

Vi håller på att planera för nytt avtal med Kommunikationsoperatör. Nuvarande avtal är uppsagt i god tid innan deadline så att det inte automatiskt förnyas. Avtalen går ut 30 maj 2022. Information kring detta arbete kommer att redovisas på stämman, jämte normala formalia.

Plats är Viljans park, utomhus men under tak. Klädsel efter väder.

Styrelsen