Kategoriarkiv: Föreningen

Kära fiberanvändare!

Det är nu november och det innebär att det nu är 6 månader kvar till årsstämman i Häggådalens fiberförening!
Den går av stapeln i maj, kvällen före skolans vår-soaré (i Folkets hus, Fritsla) Jag vill med denna lilla heads-up få er att tänka till vad ni vill göra med föreningen framöver. Vi är ett litet järn-gäng som håller i tåtarna (både bildligt och faktiskt!). Vi skulle gärna vilja att några fler hjälper till att hålla föreningens styrelse vid liv. Vi träffas 1 gång per månad och pratar igenom vad som händer och är på gång, skador på nätet, nya anslutningar och planerar utbyggnad.

Gamla styrelsemedlemmar; Varför inte köra en vända till? Det är mycket lugnare och trevligare tempo nu än under byggnationen, som inte kan beskrivas på många andra sätt än kaotisk…! Jag förstår att ni inte vill fortsätta, men ge det en chans till, det är inte betungande!
Vi behöver speciellt dig som är pensionär eller har ett arbete som innebär att du är hemma dagtid vardagar. Det kan handla om att möta upp entreprenörer eller vår operatörs tekniker. Nätverkskunnig person som kan hjälpa mig med felsökning/reparationer i nätet. (Det kan ibland köra ihop sig när jag är ensam support för 800 abonnenter, med en heltidstjänst uppe på det…!)
Någon som är jurist eller juridiskt intresserad och kan titta över avtal, nya och gamla.
Någon som är ekonom/ekonomiskt intresserad som kan hjälpa Krister och avlasta hans arbete.

Föreningens ekonomi är god, och det finns utrymme för viss ekonomisk ersättning för arbete utöver normalt styrelsearbete. Tjänster som vi annars ändå skulle få betala för att ta in externt.

Fundera på om det skulle vara intressant och kontakta styrelsen.

Om vi inte håller styrelsen aktiv kommer vi bli tvungna att sälja nätet till någon kommersiell aktör, och det kommer bara den aktören vinna på… Låt oss gå mot strömmen och driva vårt fina föreningsnät vidare i egen regi!

Apropå det. Vet ni om att vi är ganska unika i att vara så stora som vi är (en av landets största fiberföreningar), och att vi har byggt hela vårt nät själva, med egna medel! De flesta nät finansieras med upp till 50% bidrag, och har ändå en individuell insats på ca 20.000 kr! Vi gjorde det för samma pengar, men helt utan bidrag! Det gör mig så himla stolt att vi rodde projektet iland!

Årsstämman 2019

Nu är det dags för den årliga föreningsstämman för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening och som medlem kallas du härmed till att deltaga.

Stämman kommer att äga rum i Folkets hus i Fritsla, måndagen den 27 maj, kl. 18.30
Ev. motioner ombeds skickas till styrelsen senast 14 maj så att vi hinner behandla dem.

Vi söker fler styrelsemedlemmar, gärna pensionärer som kan hjälpa föreningen dagtid, vardagar. Kontakta styrelsen genast vid intresse!

Välkommen!

God helg

Styrelsen önskar alla fiberuppkopplade en God helg och hoppas att allt fungerar som det ska.
Om något krånglar, tveka inte att felanmäla, efter att ha felsökt själva förstås. Felsökningsguide hittar du på hemsidan. Felanmälningar lämnas via hemsidans formulär. Jag (Mats) felsöker och åtgärdar fel så snabbt jag kan, även kvällar och helger, i den mån jag är tillgänglig.

Stora uppgraderingar av nätet planerat!

Senaste året har vi inte postat mycket annat än avbrott och fel, men nu kommer litet spännande nyheter!

Uppgradering centrum:

Vi har kapacitetsbrist i centrum – kring Gärdebovägen. Därför har vi beställt en uppgradering så att vi får fler fibertrådar till detta området. Det innebär tyvärr att vissa förbindelser kommer att behöva kapas då en fiberkabel ut från Nod 2 är för liten (48 fiber) och skall bytas till en större (192 fiber) De abonnenter som sitter på denna 48-kabel måste då kopplas bort och läggas över till den större kabeln. Tidsuppskattningen är 2-3 dagars avbrott.  Området som drabbas är delar av Risma och Basteråsvägen, ca 22 st abonnenter.
I en fas 2 kommer vissa abonnenter i Centrum, söder om Gärdebovägen också att behöva kopplas ur för att läggas om till den nya kabeln. Hur många som drabbas där är oklart än så länge.
Vi hoppas på förståelse för de drabbade, det innebär ju att vi får möjlighet att koppla in fler abonnenter till föreningen.

Alla drabbade kommer att kontaktas separat! Uppgraderingen är planerad till januari 2019, om inte vintern kommer tidigt, då skjuter vi på det till våren, mars-april 2019.

 

Anslutning till omvärden:

Vi projekterar en sedan länge planerad förbindelse mot Kinnarumma i samarbete med Ljushults fiberförening för trafikutbyte, eftersom vi behöver fler anslutningar mot omvärlden. Om Segloraförbindelsen grävs av blir ju hela nätet utslaget, vilket vi alla märkte förra året… En temporär lagning genomfördes dock efter några timmar, så avbrottet blev inte så långvarigt den gången.
Med flera anslutningspunkter uppnår vi ett robustare nät. Vi får också möjlighet att sälja transport genom vårt nät vilket ger inkomster till föreningen.

En tidsplan för när grävning skall ske är inte klar ännu.

Finansiering:

Föreningens ekonomi är god och utökningsprojekten finansieras av eget kapital. Utökningarna innebär också möjlighet till ökade inkomster, bland annat genom inkoppling av fler abonnenter men även genom försäljning av sk. svartfiber, transport genom vårt nät.

//Styrelsen

 

Årsstämman 2018

 1. Bokslutet: Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 170101-171231

 2. Valberedningens förslag:

  Valberedningens förslag 2018
  Val
  Förnamn Efternamn typ Uppdrag Tid
  Susanne Nystedt Omval Ordförande 1 år
  Per Gustafsson omval Revisor 1 år
  Kvarstår i ytterligare ett år
  Förnamn Efternamn typ Uppdrag Tid kvar
  Mats Uhlén Kvarstår Ledamot 1 år
  Tony Nilsson Kvarstår Ledamot 1 år
  Krister Andersson Kvarstår Ledamot 1 år
  Örjan Johansson Kvarstår Ledamot 1 år
  Lämnar styrelsen
  Förnamn Efternamn typ Uppdrag Tid kvar
  Gullik Webjörn Lämnar Ledamot  
  Ove Johansson Lämnar Ledamot  
  Mikael Bynander Lämnar Suppleant  

  Förslag från styrelsen:
  Andreas Göransson, Nyval.

 3. Inkomna motioner, 1 st:
  Styrelsens motion:
  Del av § 15 lyder:
  Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar.

  Ändras till:
  Kallelse till föreningsstämman sker via hemsidan samt i lokalpress.

Årsstämma 2018

Nu är det dags för den årliga föreningsstämman för Häggådalens Fiber Ekonomisk förening och som medlem kallas du härmed till att deltaga.
Stämman kommer att äga rum i Folkets hus i Fritsla, måndagen den 14 maj kl. 18.30.
Ev. motioner ombeds skickas till styrelsen senast 7 maj så att vi hinner behandla dem.
Välkommen!

 

Dags för årsstämma 2017

Välkommen den 22 maj kl. 18.30 till Folkets hus i Fritsla.

 1. Här är valberedningens förslag:
Susanne Nystedt Omval Ordförande 1 år
Gullik Webjörn Sittande Ledamot 1 år
Ove Johansson Sittande Ledamot 1 år
Mats Uhlen Omval Ledamot 2 år
Fredrik J-son Nyval Ledamot 2 år
Tony Nilsson Nyval Ledamot 2 år
Krister Andersson Nyval Ledamot 2 år
Örjan Johansson Nyval Ledamot 1 år
Mikael Bynander Sittande Suppleant 1 år
 1. Motioner som kommit in:

Stadgeändring angående återbetalning av insats vid utträde från föreningen.

Styrelsen föreslår att ingen återbetalning sker vid utträde från föreningen efter 22 maj 2017 då medlemmarnas insatser redan är förbrukade för att anlägga fiberanläggningen.

 1. Tillägg till verksamhetsberättelsen:

Föreningen avslutade sitt samarbete med Bynet och valde Fiberbolaget som ny systemleverantör. Under året har blåsning och svetsning varit det främsta uppdraget. Fiberbolaget lämnade en offert som föreningen godtog. Tidsplanen sattes till maj 2016. Då skulle hela nätet vara färdigblåst och klart.

 1. Årsredovisningen. Ladda ner som pdf: HFEF-Årsredovisning2017
Vänligen Styrelsen

 

E-faktura är bra! Posten är mindre bra…

Vi får rapporter från medlemmar som fått påminnelser om obetalda fakturor, att de inte fått ursprungsfakturan! (Gäller postade pappersfakturor)
Vi misstänker att brev försvinner i postgången, och det är inte första gången! Vid ett massutskick december 2015 försvann, vad vi misstänker, en hel låda med försändelser!

Vi vill med anledning av detta uppmana alla er som inte ännu anmält till er bank att ni vill få e-faktura från fiberföreningen, att göra så nu. Det kostar föreningen både tid och pengar att hantera och reglera postens misstag.

Hur man anmäler e-faktura varierar från bank till bank, men försök att göra detta med föreningen – och alla andra företag och myndigheter som kan hantera e-faktura.

 

Styrelsemedlemmar sökes

Nu närmar det sig Häggådalens Fiber Ekonomiska förenings årsmöte (22 maj kl. 18.30 i Folkets Hus i Fritsla). Valberedningen utlyser en sökning efter nya ledamöter till styrelseposter.

Föreningens stadgar säger att styrelsen ska bestå av minst 6 och max 10 ledamöter, samt upp till 4 suppleanter. Nuvarande styrelse är väldigt tydlig med att meddela att man inte orkar med arbetsbelastning med nuvarande bemanning, utan man måste få fler styrelsemedlemmar som är aktiva i arbetet. Tillsammans måste vi därför säkerställa att vi får 10 aktiva ledamöter. Blir vi inte tillräckligt med ledamöter behöver förening istället anställa kanslipersonal vilket blir en ökad medlemsavgift för samtliga medlemmar (oavsett om man nyttjar tjänsterna eller inte).

Valberedningen tar tacksamt emot alla tips på styrelseledamöter till föreningen. Vill Ni inte prata med personen själv tar vi i valberedningen gärna kontakten.

Mvh
Valberedningen
Jonas Axelsson, 0706297760, jonas@hallalycke.se
Thomas Danielsson, 0705378429, ballarco@gmail.com