Kategoriarkiv: Föreningen

Information som rör föreningsarbetet

Årsstämma 2023

Nu är det dags för den årliga föreningsstämman för Häggådalens Fiber Ekonomiska Förening och som medlem kallas du härmed till att deltaga.

Stämman kommer att äga rum i Folkets hus i Fritsla, tisdagen den 30 maj kl. 18.30

Välkommen!

Tjänsteavtal börjar delas ut

Under vecka 5 kommer medlemmar att få tjänsteavtalet i sin postlåda. Vi har manuellt delat ut alla kuvert, förutom de fastighetsägare som har postort utanför Häggådalens område där vi har postat dem. Saknar du ett avtal finns det att hämta innanför ytterdörren på Gärdebovägen 3 i en låda. (Inga avtal mejlas eller publiceras på hemsidan.)

Lämna in undertecknat avtal i föreningens brevlåda på Gärdebovägen 3 senast den 28 februari. Detta för att vi ska kunna beställa rätt antal TV-boxar och få dem i god tid. Inkommande avtal efter den 28 februari kan få vänta på TV-boxen efter påbörjad avtalstid.

Äger du en fastighet med flera fiberanslutningar finns möjlighet att teckna flera gruppavtal till fastigheten. Fyll i antalet gruppanslutningar du önskar när du gör ditt val på blanketten.

Extrastämman -Resultat

Föreningen har nu haft extrastämma för att rösta fram vilken kommunikationsoperatör vi ska skriva gruppavtal med nästa år då vårt nuvarande avtal går ut. Stämman röstade för att teckna nytt avtal med nuvarande kommunikationsoperatör Netatonce. Det nya avtalet gäller från och med 1 juni. Nya avtal ska inom kort skrivas för varje medlem som önskar ingå i gruppavtalet. Alla medlemmar ombeds fundera på om de vill teckna gruppanslutning för enbart bredband eller bredband + TV från Telia. Övriga medlemmar kommer att få köpa tjänster i det öppna nätet. Styrelsen kommer att publicera information löpande på hemsidan. Håll utkik!

Frågor som kom upp på extrastämman:
I det nya avtalet – Kan man välja annan tv-leverantör om man är gruppansluten?
Svar: Ja. Det är inget som hindrar att gruppanslutna köper andra tjänster i det öppna nätet. Om man t.ex. vill behålla Sappa som tv-leverantör kan man göra det men då till det pris som finns i det öppna nätet.

Kan man få e-faktura från Netatonce?
Svar: Ja. Det är bara att anmäla detta i sin bank. (Net At Once AB)

Vad kostar det att köpa till en extra tv-box i kommande gruppavtal?
Svar: En tv-box kostar 1299 kr från Telia.

NU BJUDS DU SOM MEDLEM IN TILL EXTRASTÄMMA FÖR RÖSTNING AV KOMMANDE AVTALSPERIOD

Välkommen till extrastämma i Kungabergshallen den 20
november klockan 14.00.


Vi står inför att skriva nytt avtal med en kommunikationsoperatör och
styrelsen har haft ett gediget arbete med att samla in underlag från olika operatörer för att kunna presentera förslag på kommande avtal för er. De kommunikationsoperatörer som vi har samlat in underlag från är Itux, MKVAB, Zitius, IP-only och vår nuvarande leverantör Netatonce.

Som medlem kommer du att få ett utskick i pappersform under vecka 43 eller 44 där du kan se en sammanställning av underlaget som vi i styrelsen har arbetat fram. Om du som medlem inte fått utskicket senast söndag v. 44 och önskar ta del av underlaget kan du kontakta styrelsen: styrelsen@haggadalensfiber.se

I och med att inget avtal är skrivet än är det av högsta vikt att uppgifterna i pappersutskicket inte sprids utanför föreningens medlemmar.

Som medlem bjuds du in till extrastämma i Kungabergshallen lördagen den 20 november klockan 14.00 för att rösta på det förslag du tycker att vi ska gå vidare med. Röstlängden utgörs av de som är närvarande på extrastämman.

Övrig information som berör förändringar i föreningen:

Nytt gruppavtal endast för medlemmar.
Från och med nästa avtalsperiod (1 juni 2022) kommer fiberföreningen ej längre låta hyresgäster vara kunder i fiberföreningen. Det är fastighetsägaren som är medlem i föreningen och denne kommer således att få faktura på nätavgifterna för varje fiber som är beställd till fastigheten. Varje fiber installerad i fastigheten kan vara antingen aktiv eller avstängd. En aktiv fiber faktureras kvartalsvis 204 kr (f.n. 68 kr/mån men styrelsens förslag är att sänka den till 50 kr/mån till våren). Väljer fastighetsägaren att ha fibern avstängd debiteras en påkopplingsavgift på 2500 kr, förutsatt att fibern är intakt, då fibern önskas få aktiv. När fibern är avstängd kan föreningen, i samråd med fastighetsägaren, välja att “köpa tillbaka” den för 1500 kr om den behövs på annat håll i nätet. Har du en fastighet med flera fiber? Hör av dig till susanne.nystedt@haggadalensfiber.se för att stämma av hur många fiber du önskar ha aktiva inför nästa avtalsperiod. I kommande avtal kommer hyresgäster att kunna köpa tjänster i det öppna nätet. Beroende på vilken kommunikationsoperatör vi skriver avtal med har de olika tjänsteleverantörer att erbjuda i sitt öppna nät. Inga hyresgäster kan ingå i gruppavtalet i och med att de ej är fastighetsägare. Däremot kan en fastighetsägare välja att teckna ett visst antal gruppanslutningar till sin fastighet men då i sitt eget namn. Det här är inget som styrelsen rekommenderar men möjlighet finns.

Fakturaavgift.
Från och med 1 januari 2022 kommer föreningen att ta ut fakturaavgift för pappersfaktura på 25 kronor för att täcka våra kostnader. Vi rekommenderar alla medlemmar att anmäla e-faktura till sin bank för att slippa fakturaavgiften.

Nätavgift.
Styrelsen kommer att föreslå en sänkning av nätavgiften till 50 kronor. Detta kommer att föreslås på årsstämman 2022 (troligen i maj eller juni).