Kategoriarkiv: Föreningen

Information som rör föreningsarbetet

Extrastämman -Resultat

Föreningen har nu haft extrastämma för att rösta fram vilken kommunikationsoperatör vi ska skriva gruppavtal med nästa år då vårt nuvarande avtal går ut. Stämman röstade för att teckna nytt avtal med nuvarande kommunikationsoperatör Netatonce. Det nya avtalet gäller från och med 1 juni. Nya avtal ska inom kort skrivas för varje medlem som önskar ingå i gruppavtalet. Alla medlemmar ombeds fundera på om de vill teckna gruppanslutning för enbart bredband eller bredband + TV från Telia. Övriga medlemmar kommer att få köpa tjänster i det öppna nätet. Styrelsen kommer att publicera information löpande på hemsidan. Håll utkik!

Frågor som kom upp på extrastämman:
I det nya avtalet – Kan man välja annan tv-leverantör om man är gruppansluten?
Svar: Ja. Det är inget som hindrar att gruppanslutna köper andra tjänster i det öppna nätet. Om man t.ex. vill behålla Sappa som tv-leverantör kan man göra det men då till det pris som finns i det öppna nätet.

Kan man få e-faktura från Netatonce?
Svar: Ja. Det är bara att anmäla detta i sin bank. (Net At Once AB)

Vad kostar det att köpa till en extra tv-box i kommande gruppavtal?
Svar: En tv-box kostar 1299 kr från Telia.

NU BJUDS DU SOM MEDLEM IN TILL EXTRASTÄMMA FÖR RÖSTNING AV KOMMANDE AVTALSPERIOD

Välkommen till extrastämma i Kungabergshallen den 20
november klockan 14.00.


Vi står inför att skriva nytt avtal med en kommunikationsoperatör och
styrelsen har haft ett gediget arbete med att samla in underlag från olika operatörer för att kunna presentera förslag på kommande avtal för er. De kommunikationsoperatörer som vi har samlat in underlag från är Itux, MKVAB, Zitius, IP-only och vår nuvarande leverantör Netatonce.

Som medlem kommer du att få ett utskick i pappersform under vecka 43 eller 44 där du kan se en sammanställning av underlaget som vi i styrelsen har arbetat fram. Om du som medlem inte fått utskicket senast söndag v. 44 och önskar ta del av underlaget kan du kontakta styrelsen: styrelsen@haggadalensfiber.se

I och med att inget avtal är skrivet än är det av högsta vikt att uppgifterna i pappersutskicket inte sprids utanför föreningens medlemmar.

Som medlem bjuds du in till extrastämma i Kungabergshallen lördagen den 20 november klockan 14.00 för att rösta på det förslag du tycker att vi ska gå vidare med. Röstlängden utgörs av de som är närvarande på extrastämman.

Övrig information som berör förändringar i föreningen:

Nytt gruppavtal endast för medlemmar.
Från och med nästa avtalsperiod (1 juni 2022) kommer fiberföreningen ej längre låta hyresgäster vara kunder i fiberföreningen. Det är fastighetsägaren som är medlem i föreningen och denne kommer således att få faktura på nätavgifterna för varje fiber som är beställd till fastigheten. Varje fiber installerad i fastigheten kan vara antingen aktiv eller avstängd. En aktiv fiber faktureras kvartalsvis 204 kr (f.n. 68 kr/mån men styrelsens förslag är att sänka den till 50 kr/mån till våren). Väljer fastighetsägaren att ha fibern avstängd debiteras en påkopplingsavgift på 2500 kr, förutsatt att fibern är intakt, då fibern önskas få aktiv. När fibern är avstängd kan föreningen, i samråd med fastighetsägaren, välja att “köpa tillbaka” den för 1500 kr om den behövs på annat håll i nätet. Har du en fastighet med flera fiber? Hör av dig till susanne.nystedt@haggadalensfiber.se för att stämma av hur många fiber du önskar ha aktiva inför nästa avtalsperiod. I kommande avtal kommer hyresgäster att kunna köpa tjänster i det öppna nätet. Beroende på vilken kommunikationsoperatör vi skriver avtal med har de olika tjänsteleverantörer att erbjuda i sitt öppna nät. Inga hyresgäster kan ingå i gruppavtalet i och med att de ej är fastighetsägare. Däremot kan en fastighetsägare välja att teckna ett visst antal gruppanslutningar till sin fastighet men då i sitt eget namn. Det här är inget som styrelsen rekommenderar men möjlighet finns.

Fakturaavgift.
Från och med 1 januari 2022 kommer föreningen att ta ut fakturaavgift för pappersfaktura på 25 kronor för att täcka våra kostnader. Vi rekommenderar alla medlemmar att anmäla e-faktura till sin bank för att slippa fakturaavgiften.

Nätavgift.
Styrelsen kommer att föreslå en sänkning av nätavgiften till 50 kronor. Detta kommer att föreslås på årsstämman 2022 (troligen i maj eller juni).

Årsstämman 2021

Vi planerar att hålla årsstämma för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening den 24 maj 2021 kl 18.30.
(Tidigare datum 10 maj gäller ej längre)


Motioner till stämman kan skickas in under hela året, men för att kunna bereda motioner ber vi att inkomma med motioner senast 30 april. Skickas med fördel på mail till styrelsen@haggadalensfiber.se

Vi håller på att planera för nytt avtal med Kommunikationsoperatör. Nuvarande avtal är uppsagt i god tid innan deadline så att det inte automatiskt förnyas. Avtalen går ut 30 maj 2022. Information kring detta arbete kommer att redovisas på stämman, jämte normala formalia.

Plats är Viljans park, utomhus men under tak. Klädsel efter väder.

Styrelsen

Årsstämma

Påminnelse:
Årstämman kommer att hållas i Folkets hus, Fritsla, på måndag den 25 maj 2020, som tidigare annonserats.
Vi börjar kl 18.00. På grund av Corona viruset har röstberättigade förtur till de begränsade sittplatserna i lokalen. Det kommer finnas 50 stolar, och när de är fyllda (om så skulle ske) ber vi övriga att lämna lokalen. Hälsan kommer först.
Inga stora beslut kommer att ske detta år, vi kommer att bereda frågan om förlängning av Netatonce kontrakt eller byte till annan kommunikationsoperatör under kommande mandatperiod.

Nätavbrott 17-19 februari

Den 17e februari kommer Linktolink att förbereda vår nätförstärkning i en central del av Fritsla. Detta kommer att innebära korta avbrott den dagen. Den 18e bryter de kabeln och påbörjar själva utbyggnaden och de hoppas att många av medlemmarna får tillbaka förbindelsen redan på eftermiddagen men troligtvis kommer några även den 19e att beröras. Adresserna nedan kommer att beröras och vi hoppas att det enbart är dessa. Tack för tålamod och överseende med avbrottet som ska stärka upp nätet och förbereda för utökning av fler medlemmar. 

Aratorpsvägen 2, 4, 8, 10, 14, 16

Basteråsvägen 2, 4, 6,

Bergklintsvägen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 22, 24

Björsvägen 4

Gärdebovägen 12, 14, 15, 17, 19

Väddklintsvägen 3, 5

/Styrelsen

Nyheter februari 2020

Kära fiberanvändare!
Det är redan februari och det innebär att det nu är (drygt) 3 månader kvar till årsstämman i Häggådalens fiberförening! Den  går av stapeln 25 maj, kvällen före skolans vår-soaré (i Folkets hus,  Fritsla)

Vad är på gång i föreningen?
Vi är i slutfasen av att, tillsammans med Netatonce, koppla ihop vårt nät med Hyssna för ökad driftsäkerhet. Samtidigt kopplas Hyssna och Seglora ihop, så arbetet med att förstärka driftsäkerheten pågår på flera plan. När det är klart kan vi (utan avbrott) permanent laga skadan i skogen upp mot Seglora. Allt är förberett, ny slang med fiberkabel i, den ska bara svetsas in i ändarna.

Vi har en förberedd fiberkabel som ska förstärka antalet möjliga uppkopplingar i centrum, då det på grund av stort intresse för tilläggsanslutningar, har blivit brist på fiber dit. Den ska kopplas in under vintern/våren. Tyvärr kommer det innebära att några medlemmar blir frånkopplade en stund (1 dag, kanske 2) då de måste flyttas från en kabel till den andra. Alla drabbade kommer att bli meddelade i god tid innan.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att koppla in nya medlemmar.

Vi har påbörjat en diskussion med Netatonce om vad som händer när vårt avtal (bindningstid 5 år) går ut om drygt ett år. Jag kan inte avslöja detaljer i detta offentliga forum, men tro mig, de har lämnat ett attraktivt förslag till fortsatt drift av vårt nät! Vi ska naturligtvis ta fram alternativa offerter att jämföra med. Mer information kommer på årsstämman.

Jag vill med denna lilla heads-up få er att tänka till vad ni vill göra med föreningen framöver. Vi är ett litet järn-gäng som håller i tåtarna (både bildligt och faktiskt!). Vi skulle gärna vilja att några fler hjälper till att hålla föreningens styrelse vid liv. Vi träffas 1 gång per månad och pratar igenom vad som händer och är på gång, skador på nätet, nya anslutningar och planerar utbyggnad.
Gamla styrelsemedlemmar; Varför inte köra en vända till? Det är mycket lugnare och trevligare tempo nu än under byggnationen, som inte kan beskrivas  på många andra sätt än kaotisk…! Jag förstår att ni inte vill fortsätta, men ge det en chans till, det är inte betungande!
Vi behöver speciellt dig som är pensionär eller har ett arbete som innebär att du är hemma dagtid vardagar. Det kan handla om att möta upp entreprenörer eller vår operatörs tekniker.
Nätverkskunnig person som kan hjälpa mig med felsökning/reparationer i nätet. (Det kan ibland köra ihop sig när jag är ensam support för 800 abonnenter, med en heltidstjänst uppe på det…!)
Någon som är jurist eller juridiskt intresserad och kan titta över avtal, nya och gamla.
Någon som är ekonom/ekonomiskt intresserad som kan hjälpa Krister och avlasta hans arbete.
Föreningens ekonomi är god, och det finns utrymme för viss ekonomisk ersättning för arbete utöver normalt styrelsearbete. Tjänster som vi annars ändå skulle få betala för att ta in externt.
Fundera på om det skulle vara intressant och kontakta styrelsen.
Om vi inte håller styrelsen aktiv kommer vi bli tvungna att sälja nätet till någon kommersiell aktör, och det kommer bara den aktören vinna på… Låt oss gå mot strömmen och driva vårt fina föreningsnät vidare i egen regi!

För styrelsen,
Mats Uhlen
Häggådalens Fiberförening