Jag vill inte använda fibern som är installerad!

Det kommer frågor till oss om uppsägningar/avslut av medlemskap och vad som gäller. Här följer en sammanställning av de olika varianterna vi har. (Antaget 2017-06-08)

200kr/år = Medlemsavgiften i föreningen
50 kr/mån = Nätavgift – för service & underhåll
(Från och med 2022-06-01, tidigare 68 kr/mån)

Medlem i föreningen:

Aktiv fiber. 200 kr/år + 50 kr/mån. Föreningens gruppanslutningsabonnemang, eget tecknat avtal med Netatonce  eller annan operatör.
Passar dig som aktivt använder internettjänsterna

Passiv fiber. 200 kr/år + 50 kr/mån. Inget abonnemang, men kan
driftsättas ”direkt”. (Hette tidigare vilande) Tillkommande kostnad kan förekomma vid aktivering av fibern om inomhusfibern är skadad.
Passar dig som inte bestämt dig, men vill beställa internettjänster snart.

Avstängd fiber. 200 kr/år.
Inkopplingsavgift 2500 kr under förutsättning att anläggningen är intakt (fiber fram till fasadbox). Avgiften tas ut vid återinkoppling. Tillkommande kostnad kan förekomma om fibern eller slang är skadad. Då ingen nätavgift betalas tar föreningen inget ansvar för service/reparation av nätet fram till utomhusdosan.
Passar dig som inte vill använda internettjänster, men ändå ha en färdig fiber för nästa ägare av fastigheten.

Ej medlem:

Fiber installerad i fastigheten. Betalar ingenting, men efter beslut om stadgeändring på årsstämman 2017 kan man inte heller få tillbaka sin insats i föreningen om man går ur, då pengarna i sin helhet är förbrukade genom byggnationen av fibernätet. Initialinsatsen på 300 kr betalas tillbaka på begäran i enlighet med stadgarna. Insatsen anses därmed avförd från fastigheten.

Vill du själv eller framtida ägare bli medlem igen gäller samma förutsättningar som för nya medlemmar. Lika för alla.
Betalar 20.500kr + dagsverke 2000kr + offert för full kostnadstäckning om fiber ej finns framdraget eller är skadad.
22.500 kr (27.500 kr i Gullberg) innebär delägarskap i hela föreningsnätet och är oberoende av hur litet jobb som behövs för inkoppling.

Så tänk dig för innan du lämnar föreningen!

Kontakta styrelsen@haggadalensfiber.se