Sälja fastighet med fiber

Om du ska sälja huset – vad ska du göra?

Fastighetsägare:
Ni skall skriva ett överlåtelseavtal av medlemskap i fiberföreningen, det finns på vår hemsida under avtal och kvittenser.

Överlåtelsen gäller medlemskap i föreningen. Den nya fastighetsägaren kan också välja att överta de förmånliga tjänster som tidigare fastighetsägare har tecknat med föreningen och som ingår i gruppavtalet. Avtalet är bindande på fem år (utgår 31/5-2027) vilket betyder att den som har tecknat avtal får en slutfaktura på resterande kostnad under avtalstiden, om den nya fastighetsägaren inte vill överta tjänsteavtalet. Om köparen inte önskar överta tjänsterna i gruppavtalet får hen köpa tjänster i det öppna nätet. Här visas vilka tjänsteleverantörer och priser som finns i det öppna nätet: https://openinfo.netatonce.net/home
(Sök på Områden och sedan Häggådalen.)

Lämna avtalet i vår brevlåda på Gärdebovägen 3 eller skicka det till oss:
Häggådalens fiberförening
Gärdebovägen 3
511 71 Fritsla

När vi fått avtalet meddelar vi Netatonce ägarbytet och nya ägaren får registrera sig med sina uppgifter.
Övriga frågor: susanne.nystedt@haggadalensfiber.se