Extrastämman -Resultat

Föreningen har nu haft extrastämma för att rösta fram vilken kommunikationsoperatör vi ska skriva gruppavtal med nästa år då vårt nuvarande avtal går ut. Stämman röstade för att teckna nytt avtal med nuvarande kommunikationsoperatör Netatonce. Det nya avtalet gäller från och med 1 juni. Nya avtal ska inom kort skrivas för varje medlem som önskar ingå i gruppavtalet. Alla medlemmar ombeds fundera på om de vill teckna gruppanslutning för enbart bredband eller bredband + TV från Telia. Övriga medlemmar kommer att få köpa tjänster i det öppna nätet. Styrelsen kommer att publicera information löpande på hemsidan. Håll utkik!

Frågor som kom upp på extrastämman:
I det nya avtalet – Kan man välja annan tv-leverantör om man är gruppansluten?
Svar: Ja. Det är inget som hindrar att gruppanslutna köper andra tjänster i det öppna nätet. Om man t.ex. vill behålla Sappa som tv-leverantör kan man göra det men då till det pris som finns i det öppna nätet.

Kan man få e-faktura från Netatonce?
Svar: Ja. Det är bara att anmäla detta i sin bank. (Net At Once AB)

Vad kostar det att köpa till en extra tv-box i kommande gruppavtal?
Svar: En tv-box kostar 1299 kr från Telia.