Avtal och Kvittenser

document_vault

Avtal

Anslutningsavtal (2018-01-01)
Detta är det avtal alla måste fylla i för att bli medlemmar i föreningen, och få fiberanslutning till fastigheten.

Överlåtelseblankett (2020-02-01)
Denna fyller du i om du köpt en redan ansluten fastighet.

Nätavgiftsavtal (Medlem) (2018-01-01)
Här väljer du om du vill ha fibern aktiv för att kunna beställa tjänster, eller avstängd. Du måste fylla i ett av alternativen.

Nätavgiftsavtal (Hyresgäst) (2018-01-01)
Du måste fylla i denna för att aktivera fibern och kunna beställa tjänster.

Markupplåtelseavtal-Häggådalens-fiberförening-v-1-Tom (Pdf)
Passerar vår fiberkabel din mark vidare till andra abonnenter? Då behöver vi detta avtal med dig! Version 1

Markupplåtelseavtal-Häggådalens-fiberförening-v-2-Tom (Pdf)
Passerar vår fiberkabel din mark vidare till andra abonnenter? Då behöver vi detta avtal med dig! Version 2

———————————————————–
Gamla avtal mm:

Avtal Gruppanslutning Medlem
Välja tjänster (Internet/TV/Telefon) inför fiberstarten. Efter att nätet är ingång är det inte längre möjligt att teckna gruppanslutningen. Du kan dock som ny medlem ta över en frånflyttande medlems gruppanslutning.

Avtal Gruppanslutning Hyresgäst
Välja tjänster (Internet/TV/Telefon) inför fiberstarten. Efter att nätet är ingång är det inte längre möjligt att teckna gruppanslutningen. Du kan dock som ny hyresgäst ta över en frånflyttande hyresgästs gruppanslutning.

Beställningsdokument tjänster hos Häggådalens Fiber
Grävning och dosuppsättning – Allt bör vara klart nu- Dec 2015

Anslutningsavtal_20151118
Detta är det avtal alla måste fylla i för att bli medlemmar i föreningen, och få fiberanslutning till fastigheten

Överlåtelse av medlemsskap
Detta dokument använder du när du säljer fastigheten och medlemskapet skall överföras till nya ägaren

———————————————————–
Kvittenser för Mediabox och TV-box

Kvittens Mediabox Fastighetsägare

Kvittens TV-box Fastighetsägare

Kvittens Mediabox Hyresgäst

Kvittens TV-box Hyresgäst

———————————————————–
De olika utskicken med inbetalningar:

Inbetalningskort Medlemskap (Fritsla) Häggådalens Fiberförening 2013-2014

Inbetalning 5000kr januari 2014 (anslutningsavtal)

Inbetalning 5000kr juli 2014

Inbetalning 3200kr januari 2015

Inbetalning 2000kr april 2015

Inbetalning 5200kr juli 2015

———————————————————–
Utskick / Värvningsblad:

Montering och installation av fiberutrustning
Detta blad delades ut tillsammans med routern EG300

Fiberblad 2014-10-12

Nu har vi tagit beslut 2014-02-27

Kostnadsuppskattning 400-900
Har visat sig vara gravt felaktig och missvisande!

Fiberblad 2014-03-23

Fiberblad 2014-02-27

Fiberblad 2014-01-25

———————————————————–

Instruktioner, fiberslang/fasadbox:

Fastighetsinstallation (plast), 2013-06-14

Skarvning 16_12mm

Tätningsinstruktion 16_12mm