Avtal och Kvittenser

document_vault

Avtal

Anslutningsavtal (2022-09-24)
Detta är det avtal alla måste fylla i för att bli medlemmar i föreningen, och få fiberanslutning till fastigheten.

Markupplåtelseavtal-Häggådalens-fiberförening-v-2-Tom (Pdf)
Passerar vår fiberkabel din mark vidare till andra abonnenter? Då behöver vi detta avtal med dig!


Överlåtelseavtal (2022-06-01)
Detta avtal använder du när du köpt en fiberansluten fastighet och ska överta medlemskapet i föreningen från förra ägaren.

Påskrivna avtal lämnas i eller postas till vår brevlåda:
Häggådalens Fiberförening
Gärdebovägen 3
51172 Fritsla