Avtal och Kvittenser

document_vault

Avtal

Anslutningsavtal (2021-01-01)
Detta är det avtal alla måste fylla i för att bli medlemmar i föreningen, och få fiberanslutning till fastigheten.

Överlåtelseavtal (2020-06-08)
Denna fyller du i för att bli medlem i föreningen om du köpt en redan fiberansluten fastighet.

Nätavgiftsavtal (Medlem) (2021-01-01)
Här väljer du om du vill ha fibern aktiv för att kunna beställa tjänster, eller avstängd. Du måste fylla i ett av alternativen.

Nätavgiftsavtal (Hyresgäst) (2021-01-01)
Du måste fylla i denna för att aktivera fibern och kunna beställa tjänster.

Markupplåtelseavtal-Häggådalens-fiberförening-v-2-Tom (Pdf)
Passerar vår fiberkabel din mark vidare till andra abonnenter? Då behöver vi detta avtal med dig!