Utökningar orsakar driftstörningar i Finabo och Hallagärdesvägen

I vår strävan att utveckla och driftsäkra nätet har nu (o)turen kommit till Finabo och Hallagärdesvägen!
Dessa kommer, med start tis 26 oktober (2021), att få kortare avbrott i fiberförbindelsen, då matningen till dessa områden skall läggas om. Vi har i dagsläget ingen uppgift om exakt när eller hur länge avbrotten kommer att vara, men alla inblandade jobbar med att avbrotten skall bli så korta som möjligt.
Efter denna omläggning har vi åstadkommit både en stabilare förbindelse till dessa områden, samt frigjort fiber till andra områden kring bland annat Segloravägen.