Kategoriarkiv: Nyheter

Löpande information om drift och underhåll

En förklaring från Netatonce kring den senaste tidens TV-störningar

Hej,
Vi vill informera om dels den akuta driftstörning som var igår vid 19:30 och även informera om de TV-problem som varit aktuella den senaste tiden. Vi har jobbat med att komma till botten med de problem som funnits.

Vi har infört en rad olika åtgärder under senaste månaden och problemen har visats sig vara av 2 typer, den första där TV-bilden har hängt sig helt och först återkommit efter några minuter alternativt efter omstart av boxar. Den andra där bilden blivit pixellerad och hackig.

För ca en vecka sedan gjorde vi en åtgärd som i stort löste det första problemet med att bilden hänger sig, men då blev det andra mer påtagligt.
Igår utförde vi en åtgärd för att komma åt pixelfelen. Denna åtgärd var planerad att ske först idag Fredag, men då vi fick leverans redan på torsdagen valde vi att genomföra åtgärden direkt under
kvällen.

Självklart borde vi ha varit bättre på att informera om denna akuta åtgärd. Våra tekniker tog ett sent beslut igår att det är bättre att åtgärda det direkt än att förlora ytterligare en dag. Där ska vi bli bättre i framtiden.

Tidiga rapporter från en del föreningar nu på fredag morgon påtalade att pixelproblemet upphörde när anslutningen kom igång igen igår kväll vid 20:00.
Vi önskar att ni under helgen har ett vakande öga på TV:n och vi vore väldigt tacksamma om ni kan informera oss i början på nästa vecka om hur TV:n har upplevts.

– Netatonce


Avbrott. Hela nätet nere.

Hela Häggådalens fiber ligger nere sedan kl 15.32 idag måndag. Vi letar efter felet tillsammans med Netatonce.

Uppdatering kl 21.30:

Jag TROR att jag hittat avbrottet. Det är ett skyddsrör som ligger på en berghäll, med ett tunt jordlager uppepå. Lägg en skogsmaskins tyngd på det så krasar det i kabeln… Röret var inte i tjokt stål utan i plast och blev alldelses platt.
Att laga kabeln hade jag klarat av – men att förlägga en ny skarvad kabel precis där det kör skogsmaskiner är liksom ingen idé, det kommer hålla i några timmar.
Så jag tog snabbt beslutet att låta proffsen laga detta ordentligt. De kan mäta upp var avbrottet är. Det kanske är av på flera ställen. Link to link kommer i morgon, jag vet inte om de klarar att laga det på en dag, skulle tro att det blir (minst) två dagar, men vi får se.
Over and out.

 

 

Stora uppgraderingar av nätet planerat!

Senaste året har vi inte postat mycket annat än avbrott och fel, men nu kommer litet spännande nyheter!

Uppgradering centrum:

Vi har kapacitetsbrist i centrum – kring Gärdebovägen. Därför har vi beställt en uppgradering så att vi får fler fibertrådar till detta området. Det innebär tyvärr att vissa förbindelser kommer att behöva kapas då en fiberkabel ut från Nod 2 är för liten (48 fiber) och skall bytas till en större (192 fiber) De abonnenter som sitter på denna 48-kabel måste då kopplas bort och läggas över till den större kabeln. Tidsuppskattningen är 2-3 dagars avbrott.  Området som drabbas är delar av Risma och Basteråsvägen, ca 22 st abonnenter.
I en fas 2 kommer vissa abonnenter i Centrum, söder om Gärdebovägen också att behöva kopplas ur för att läggas om till den nya kabeln. Hur många som drabbas där är oklart än så länge.
Vi hoppas på förståelse för de drabbade, det innebär ju att vi får möjlighet att koppla in fler abonnenter till föreningen.

Alla drabbade kommer att kontaktas separat! Uppgraderingen är planerad till januari 2019, om inte vintern kommer tidigt, då skjuter vi på det till våren, mars-april 2019.

 

Anslutning till omvärden:

Vi projekterar en sedan länge planerad förbindelse mot Kinnarumma i samarbete med Ljushults fiberförening för trafikutbyte, eftersom vi behöver fler anslutningar mot omvärlden. Om Segloraförbindelsen grävs av blir ju hela nätet utslaget, vilket vi alla märkte förra året… En temporär lagning genomfördes dock efter några timmar, så avbrottet blev inte så långvarigt den gången.
Med flera anslutningspunkter uppnår vi ett robustare nät. Vi får också möjlighet att sälja transport genom vårt nät vilket ger inkomster till föreningen.

En tidsplan för när grävning skall ske är inte klar ännu.

Finansiering:

Föreningens ekonomi är god och utökningsprojekten finansieras av eget kapital. Utökningarna innebär också möjlighet till ökade inkomster, bland annat genom inkoppling av fler abonnenter men även genom försäljning av sk. svartfiber, transport genom vårt nät.

//Styrelsen