De som inte betalar sina fakturor…

Inkassokrav kostar föreningen mycket pengar och ger dåligt resultat, därför provar vi nu en annan metod.
Påminnelse skickas ut en vecka efter förfallen faktura. Därefter stängs anslutningen ner efter ytterligare en vecka. Anslutningen kopplas på igen vid inkommen betalning. Stadgarna stödjer detta arbetssätt.
Styrelsen 2019-02-06