Alla inlägg av Mats Uhlen

Fiberblåsstart framflyttad utan förklaring…

Utan förklaring har vi fått veta att blåsning inte startade den 2 mars som utlovat. Nytt startdatum är tors 19 mars. Vi får väl se om det stämmer.

Goda nyheter! Bygglov godkänt för nodhuset i Viljans park!

Mindre goda nyheter: Bygglov krävs för det nodhus vi redan ställt på plats vid Smeatorpet. Det är utanför stadsplanerat område och skulle räknas som ekonomibyggnad. Tydligen inte….

Nu tar vi sats inför nästa steg – nästa vecka börjar vi blåsa fiber

Vårt gemensamma projekt med att skaffa fiber rullar vidare. Stora delar av Fritsla är färdiggrävt och vi har nu olika grävmaskiner som rör sig runt omkring Harpebo, Kinnahult, Horndal och även i Gullberg.

 

Då vi är så pass långt komna tar vi nästa steg i de områden som börjar bli klara – dags att börja blåsa fiber. I detta steg kommer tekniker att med specialmaskiner blåsa ner en eller flera supertunna glasfiber i de nedgrävda tomrören. Den ena änden kommer att komma in i utomhusdosan på erat hus, och den andra änden i något av de skåp som är utplacerade. I utomhusdosan kommer sedan teknikern att svetsa ihop den blåsta fibern med den fiber som går in i Ert hus.

 

För att detta arbete ska löpa på friktionsfritt krävs det att utomhusdosan är monterad och färdig. Är det så att Ni väntar på att få hjälp med grävning av slang kan Ni fortfarande montera dosan på den slang som är ovan jord. Slangen läggs sedan ned i den ränna som grävs.

 

Först ut för blåsning är följande områden:

 • Arlavägen
 • Basteråsvägen
 • Basteråsgård
 • Bastukärrsvägen
 • Blixtavägen
 • Bösareåsen/vägen
 • Edeslättsvägen
 • Finnabovägen
 • Fridhemsvägen
 • Furubergsvägen
 • Förläggarevägen nedför Fridhem
 • Gjelbgjutarevägen
 • Getakärrsvägen
 • Hyrsmadsvägen
 • Knektvägen
 • Ljungliden
 • Ramslätts områdena
 • Segloravägen
 • Smeatorpsvägen
 • Särlavägen
 • Ulvåsen

 

VI vet inte hur snabbt det går. Så Ni som bor på andra områden måste även Ni se till att vara klara med Er montering. Det kan vara så att det stöter till problem i ett område som gör att de direkt går till nästa.

 

Vi vill därför be Er alla där grävningen redan är klar att säkerställa att Ni har monterat dosan enligt instruktioner. Är inte dosan monterad och klar när det är dags för just dig kan detta leda till både förseningar och ökade kostnader, något som ingen av oss vill ha. Påminn gärna även din granne om du vet att de inte monterat sin dosa än.

 

Behöver du hjälp med montering av dosa eller grävning? Du kan beställa grävning på tomt och montering av dosa genom att fylla i blanketten:

Beställningsdokument tjänster hos Häggådalens Fiber
Mvh

Fiberföreningen

Projektstatus 1 Februari 2015

Överklagan av bygglov av Nodhus.

Två av våra Nodhus i Fritsla, på Risma och Viljans Park, har överklagats av en tjänsteman på kommunen. Detta är på väg att lösas genom viss omplacering  av Nodhusen.
Dock kommer detta att försena starten av fiberblåsningen med 1,5-2 månader.

 

Fiberblåsning

På grund av överklagan av Nodhusen (se ovan) så har vi inte kunnat starta fiberblåsningen.
Uppstartsmöte är bestämt till måndagen den 2 februari och vi tror att fiberblåsningen kommer att starta månadsskiftet februari/mars.
Färdigblåst, svetsat och kontrollmätt fibernät räknar vi med skall vara klart april/maj.

 

Grävning

Det har varit flera områden i Fritsla som haft behov av annan storlek på grävmaskin eller där tillstånd dragit ut på tiden som gjort att vi lämnat utan att göra klart. Nu håller vi på att avsluta grävningarna på dessa områden.

 

Ramslätt

Sträckningen mot Ramslätt grävs nu (vecka 6/7)

 

Harpebo

På grund av problem med ett markavtal har starten av detta område försenats.
Trolig grävstart vecka 7/8.

 

Horndal

I Horndal krävs det en liten grävmaskin på 1,5 ton och en Ditch Witch för plöjning av sträckningar där det är för trångt för en vanligt grävmaskin.
Det kommer även att behövas dagsverkare för handgrävning av vissa sträckor.
Planerad start vecka 8.

 

Gullberg

Den stora grävmaskinen Hudik 1260 kommer att flyttas över från arbetet i Kinnahult till Gullberg enligt planering vecka 7/8.

 

Fjärrvärmekunder

I Fritsla ha vi valt att avvakta med de områden med fastigheter som har fjärrvärme till sist för att detta inte kräver någon grävning.
Detta räknar vi kunna lösa under februari månad.

 

Horndal

Inom kort kommer vi tillsammans med personal från Marks Värme att gå igenom fjärrvärmenätet i Horndal för att säkerställa att detta går att använda.

 

Reserveration

Vi vill reservera oss för redovisade datum då det kan dyka upp oplanerade saker såsom sjukdomar m.m. som ställer till det.

/Styrelsen

 

 

Ekonomi – Uppdatering Dec 2014

I dagarna skickar vi ut en ytterligare faktura på 3200 kr till medlemmarna. Det är 3000 kr insats + 200 kr årsavgift för 2015.

Den tidigare informationen om att det endast skulle vara två fakturor + slutfaktura är inaktuell. Våra entreprenörer jobbar (effektivt) på löpande fakturering och på grund av varierande markförhållanden har vissa grävsträckor tagit längre tid än beräknat och mer material har gått åt (t.ex. extra kraftiga slangar som ligger grunt eller i dagen på berg. Grävning i sank mark har också stoppat upp grävhastigheten)

Därför har vi beslutat att ta in ytterligare 3000 kr (totalt 13.000 per fastighet hittils) vilket vi hoppas ska räcka till att slutföra hela projektet.
Kom ihåg att den siffra vi beslutat om på stämman 2014 är max 15.000 kr per fastighet – och den håller vi med marginal!

Vi jobbar på det här sättet för att hålla kostnaderna så låga som möjligt – utan att tumma på kvaliteten förstås! Det går att bygga billigare fibernät, men vi vill att vårt nät skall vara robust också. Det ska ju helst hålla i 50 -70 år, gärna längre.
Vi skulle också kunna ta in hela 15.000 kr på en gång, men vi vill hellre ta in pengarna varefter de går åt så att vi inte tar in mer pengar än nödvändigt.
De pengar som blir över efter att byggprojektet är klart bildar den reparationsfond som vi måste ha för reparationer och underhåll av fibernätet. Ju mer pengar som finns i fonden, desto mindre månadsavgift! (För närvarande 68 kr/mån)

Styrelsen

 

Viktigt angående fiberlängd!

En uppmärksam medlem har påpekat en viktig sak angående inomhusfibern!
Instruktionen som följer med boxen innehåller ett fel, på grund av att den beskriver en annan router/inomhusbox än den vi kommer få.
I denna instruktion står det att man ska lämna 50 cm fiber inomhus, det räcker inte!
I mediaboxen FG500 går det åt 63 cm INUTI boxen – sen måste man ju beräkna hur mycket fiberkabel som behövs från ingångshålet från utsidan fram till själva mediaboxen!
På hemsidan (Installationsinstruktioner) finns en Youtubefilm som visar hur man monterar fibern i inomhusdosan.

Tänk också på att vi i framtiden kommer montera andra fiberutrustningar på denna fiber – de kanske kräver ännu längre fri fiber… Lämna åtminstone 1m fiber på insidan för att vara på säkra sidan!

Vi får använda Mark kraftvärmes fiberslangar!

Nu har vi äntligen kommit till en överrenskommelse med Marks Kraftvärme AB angående fiberslangarna som ligger nergrävda tillsammans med fjärrvärmerören. Det betyder att ni som har fjärrvärme (och den lilla fiberslangen) kan få in fiberkabeln via den slangen istället för att behöva gräva upp gräsmattan igen.

Ni som har fjärrvärme (och är medlemmar i fiberföreningen) kommer att bli tillfrågade om ni vill få in fiberkabeln via fjärrvärmeslangen när ert område projekteras.

Grävd vägövergång

Engångstillfälle vi gräver i asfalten, annars blir det fräsning på 8cm.
Engångstillfälle vi gräver i asfalten, annars blir det fräsning på 8cm.
Gräver upp...
Gräver upp…
Tur att Telia märker ut sin kablar ordenligt...eller mer korekt, bra vi anlitat grävare med koll.
Tur att Telia märker ut sin kablar ordenligt…eller mer korekt, bra vi anlitat grävare med koll.
40 arbetsminuter senare är slang i backen och väg körbar.
40 arbetsminuter senare är slang i backen och väg körbar.

Foto/text: Gjermund Henriksen