Kallelse Årsstämman

Välkommen till föreningens årsstämma den 23 maj 2022 kl. 18.30 i Folkets hus i Frisla.

Motioner till stämman kan skickas in under hela året, men för att kunna bereda motioner ber vi att inkomma med dessa senast 18 maj. Skickas med fördel på mail till styrelsen@haggadalensfiber.se

Styrelsen