Reparation av fiberskåp, Horndal 4 oktober

Den 4/10 byts det skadade skåpet ut i Horndal. Om det blir några kortare störningar så vet ni varför. Skall inte bli några avbrott, men man vet aldrig!