Avslutat samarbete och Blåsstart!

Styrelsen har beslutat att avsluta samarbetet med byNet, då vi har olika uppfattningar om hur det fortsatta arbetet skall bedrivas. Styrelsen har därför inhämtat en ny offert från Fiberbolaget och tänker teckna ett avtal med dem, då deras upplägg stämmer bättre med hur arbetet skall utföras.

Vi är glada över att kunna informera att vi har fått en offert från Fiberbolaget som vi har kunnat godkänna då den ligger i linje med vad som finns på kontot. I den ingår projektering, blåsning och svetsning av hela fibernätet. Fiberkablar är beställda och arbetet kommer att påbörjas i slutet av v 48 eller i början av v 49. Första sträckan kommer att bli Ramslätt till Fritsla VIK. Vi kommer att uppdatera hemsidan med kontinuerlig information om blåsningen ungefär varannan vecka. 

Det är fortfarande flera medlemmar som ej monterat sin dosa. Vet du om någon medlem som ej ännu monterat sin dosa? Vänligen påminn honom eller henne. Ej monterad dosa innebär att blåsningen till den fastigheten ej blir av i den här svängen och det blir en extra kostnad för medlemmen då teknikerna får återkomma vid ett senare tillfälle.

Bor du i hyreshus? Vi har bekymmer med att nå alla hyresfastigheters ägare men vill nu uppmana er hyresgäster att ta kontakt med era hyresvärdar och tala om att ni måste välja tjänster i nätet. Vi har ett separat avtal för hyresgäster i vårt dokumentarkiv på vår hemsida. Det finns även avtal att hämta på vårt kontor på Gärdebovägen 3. Avtalet ska lämnas in senast den 30 november och det går bra att lämna det i vår brevlåda som finns i lådraden utanför Framsidan, uppmärkt med Häggådalens Fiber. 

Alla inbetalningar är genomgångna och det har skickats ut påminnelser till medlemmar som ej betalat hela sin insats. Ingen fiber kommer att slås på för de medlemmar som ej betalt hela sin insats. Alla ”gamla fakturor” finns i vårt dokumentarkiv och kallas inbetalningar.

  • Om man gått med under 2013 eller 2014 ska man ha betalat 20 900 kr (varav 400 kr är medlemsavgifter för 2014 och 2015). 
  • Om man även har valt att friköpa sig från dagsverken ska totalsumman bli 22 900 kr. 
  • Bor man i Gullberg och blev medlem 2013 eller 2014 ska man ha betalat 25 900 kr ( om man valt friköp = 27 900 kr) (Den sista medlemsavgiften för 2015 är sent utskickad i år då den missades i en av inbetalningarna).
  • Om man blivit medlem 2015 har man inte kunnat välja att dagsverka utan har fått betala insatsen = 20 500 + medlemsavgift 200 kr + friköp dagsverke 2000 kr= totalsumma 22 700 kr. 
  • De som har delbetalat har en något högre totalsumma då de har betalat 100 kr extra för varje delbetalning. 
  • Har man fått dosa monterad kostar det 750 kr och grävtjänsten kostar 2000 kr.