Fiberblåsning har startat denna veckan!

Blåsningen av vårt nät är igång och Fiberbolaget har valt att börja med hushåll kring Nod 3. (norra delen = övre Aratorp) Här är en preliminär tidsplan för blåsning och svetsning:

Nod 3 (norra och södra Aratorp och centrala delar)
Påbörjad.

Nod 2 (Finabo, Basterås, Risma och mot Seglora)
Beräknad blåsstart i februari.

Nod 1 (Fridhem, Ramslätt, Vilda västern)
Beräknad blåsstart i mars.

Nod 4 (Kinnahult, Horndal och Gullberg)
Beräknad blåsstart i april.

Så länge inte marken fryser så kan man blåsa i alla väder. Däremot kan det bli isproppar i slangarna vid minusgrader och tjäle så därför är tidsplanen PRELIMINÄR! Ordningen kan också komma att förändras under arbetets gång beroende på eventuella stopp eller liknande.