Kartläggning av slangnät

Just nu pågår kartläggning och märkning av slangnätet så att vi kan bli helt klara för blåsning av fiber.
Det går till så att man blåser tryckluft i slang och känner/lyssnar i andra ändan vart det blåser! Det kommer att komma folk som går och lyfter på luckorna till skåpen och kör fram och tillbaka, runt om i vårt närområde.