Kategoriarkiv: Första sidan

Information som postas under välkommentexten.

Avbrott. Hela nätet nere.

Hela Häggådalens fiber ligger nere sedan kl 15.32 idag måndag. Vi letar efter felet tillsammans med Netatonce.

Uppdatering kl 21.30:

Jag TROR att jag hittat avbrottet. Det är ett skyddsrör som ligger på en berghäll, med ett tunt jordlager uppepå. Lägg en skogsmaskins tyngd på det så krasar det i kabeln… Röret var inte i tjokt stål utan i plast och blev alldelses platt.
Att laga kabeln hade jag klarat av – men att förlägga en ny skarvad kabel precis där det kör skogsmaskiner är liksom ingen idé, det kommer hålla i några timmar.
Så jag tog snabbt beslutet att låta proffsen laga detta ordentligt. De kan mäta upp var avbrottet är. Det kanske är av på flera ställen. Link to link kommer i morgon, jag vet inte om de klarar att laga det på en dag, skulle tro att det blir (minst) två dagar, men vi får se.
Over and out.

 

 

Stora uppgraderingar av nätet planerat!

Senaste året har vi inte postat mycket annat än avbrott och fel, men nu kommer litet spännande nyheter!

Uppgradering centrum:

Vi har kapacitetsbrist i centrum – kring Gärdebovägen. Därför har vi beställt en uppgradering så att vi får fler fibertrådar till detta området. Det innebär tyvärr att vissa förbindelser kommer att behöva kapas då en fiberkabel ut från Nod 2 är för liten (48 fiber) och skall bytas till en större (192 fiber) De abonnenter som sitter på denna 48-kabel måste då kopplas bort och läggas över till den större kabeln. Tidsuppskattningen är 2-3 dagars avbrott.  Området som drabbas är delar av Risma och Basteråsvägen, ca 22 st abonnenter.
I en fas 2 kommer vissa abonnenter i Centrum, söder om Gärdebovägen också att behöva kopplas ur för att läggas om till den nya kabeln. Hur många som drabbas där är oklart än så länge.
Vi hoppas på förståelse för de drabbade, det innebär ju att vi får möjlighet att koppla in fler abonnenter till föreningen.

Alla drabbade kommer att kontaktas separat! Uppgraderingen är planerad till januari 2019, om inte vintern kommer tidigt, då skjuter vi på det till våren, mars-april 2019.

 

Anslutning till omvärden:

Vi projekterar en sedan länge planerad förbindelse mot Kinnarumma i samarbete med Ljushults fiberförening för trafikutbyte, eftersom vi behöver fler anslutningar mot omvärlden. Om Segloraförbindelsen grävs av blir ju hela nätet utslaget, vilket vi alla märkte förra året… En temporär lagning genomfördes dock efter några timmar, så avbrottet blev inte så långvarigt den gången.
Med flera anslutningspunkter uppnår vi ett robustare nät. Vi får också möjlighet att sälja transport genom vårt nät vilket ger inkomster till föreningen.

En tidsplan för när grävning skall ske är inte klar ännu.

Finansiering:

Föreningens ekonomi är god och utökningsprojekten finansieras av eget kapital. Utökningarna innebär också möjlighet till ökade inkomster, bland annat genom inkoppling av fler abonnenter men även genom försäljning av sk. svartfiber, transport genom vårt nät.

//Styrelsen