Uppdaterad info ang. TV:

Det har varit tekniska problem där TV-boxen ej har haft kontakt med nätet. Både Netatonce och Telia jobbar för fullt med att lösa det.