Fläkthaveri i Nod 2, Risma

Vissa abonnenter har problem med uppkopplingen dagtid just nu och de bor i området som betjänas av Nod 2 (i Risma) Detta nodhus har ett fläktproblem och det blir ovanligt varmt inne i huset under sommarvarma dagar sedan kanske 2 veckor tillbaka. Fläkten blir tröttare för varje dag som går nu och jag håller tummarna för att den håller några dagar till. Ny fläkt är beställd och levererad, och skall om allt går väl, installeras nu i helgen (27-28 aug). Jag åker förbi noden när jag kommer hem på eftermiddagarna och vädrar ur värmen för att sänka temperaturen därinne.

Det är inte alla i nod 2 området som drabbas utan endast några få. Beklagar problemet, men vi vet vad det är och åtgärdar så fort vi kan.

Tillägg lördag 27 aug:
Vi bytte den trasiga fläkten mot en ny idag på morgonen och den ventilerar noden bra (till och med bättre än originalfläkten)