Några frågor och svar

Fråga: Datum för inlämning av gruppavtal är passerat, vad händer om jag har missat lämnat in?

Svar: 28 februari är satt för att garantera att de som önskat teckna alternativ 2 (bredband, ip-tele och TV från Telia) ska hinna få sin TV_box innan den 1 juni. Det går fortfarande alldeles utmärkt att teckna gruppavtal men vi garanterar inte att TV_boxen finns att hämta vid start av avtalsperioden 1 juni 2022. Gruppavtal kan tecknas under hela avtalsperioden på fem år men det är endast de två första åren, t.o.m. 31 maj 2024, som en gratis mediaomvandlare (och ev. TV_box) ingår.

Fråga: Det ingår en ny mediaomvandlare (router) i det nya gruppavtalet. När och hur får man den?

Svar: Föreningen har i samtal med Netatonce kommit fram till att vi inte beställer nya mediaomvandlare (router) till alla som tecknar gruppavtal. Många medlemmar har redan den modell av mediaomvandlare som ingår i det nya avtalet och alla medlemmar som har en fungerande mediaomvandlare rekommenderas att fortsätta använda den och byta ut den om den går sönder. Föreningen kommer att få ett antal mediaomvandlare att ha på vårt kontor för snabb utlämning om någon skulle gå sönder. Dels är det ett argument ur miljöperspektiv och dels kan det under avtalsperioden släppas nyare modell som man kanske hellre önskar byta ut mot. I gruppavtalet ingår en gratis mediaomvandlare om man tecknar det senast 31 maj 2024 och detta gäller oavsett när man väljer att ”plocka ut” den. Garantin gäller under hela avtalsperioden.