Tjänsteavtal börjar delas ut

Under vecka 5 kommer medlemmar att få tjänsteavtalet i sin postlåda. Vi har manuellt delat ut alla kuvert, förutom de fastighetsägare som har postort utanför Häggådalens område där vi har postat dem. Saknar du ett avtal finns det att hämta innanför ytterdörren på Gärdebovägen 3 i en låda. (Inga avtal mejlas eller publiceras på hemsidan.)

Lämna in undertecknat avtal i föreningens brevlåda på Gärdebovägen 3 senast den 28 februari. Detta för att vi ska kunna beställa rätt antal TV-boxar och få dem i god tid. Inkommande avtal efter den 28 februari kan få vänta på TV-boxen efter påbörjad avtalstid.

Äger du en fastighet med flera fiberanslutningar finns möjlighet att teckna flera gruppavtal till fastigheten. Fyll i antalet gruppanslutningar du önskar när du gör ditt val på blanketten.