Info och årsstämma

Litet info om vad som är på gång inom föreningen:

Det är väl ingen som går opåverkad genom pandemin, men vissa saker måste ha sin gång. Årsstämma skall hållas innan juni månads utgång, och vi har sedan tidigare spikat datumet 25 maj. Skolans soaré, som skulle hållas dagen efter i Folkets hus är inställt, så vi kommer inte till ”dukat bord” (dvs färdigmöblerat) som tidigare år, men på grund av Corona och det faktum att inte många brukar dyka upp på årsstämman så tänkte vi att man få ta en stol och sätta sig var man vill, glest. Vi bör nog undvika fikaservering också. Max 50 i lokalen enligt rekommendation.
Förutom normala formalia har vi planerat ett besök från Netatonce för att få information om framtiden. Det är ett år kvar av vårt nuvarande avtal och vi skall bestämma oss för fortsatt drift. Styrelsen har påbörjat diskussion med Netatonce och tittat på alternativ. Det har framförts önskemål om mer valfrihet, ett öppet nät. Netatonce har hittills inte haft något bra alternativ, även om det finns. De skall dock inom kort introducera en stor öppen plattform som alternativ till gruppanslutningen (som kommer att finnas kvar!). Prisbilden är dock en helt annan och matchar förmodligen de alternativ vi tittat på. Man får räkna med i runda slängar dubbla månadskostnaden på öppna anslutningar med valfri operatör. Om Netatonce kan leverera detta alternativ är styrelsen av åsikten att vi bör ge dem fortsatt förtroende att driva tjänster i vårt nät. (Så kallad Kommunikationsoperatör) De har korta beslutsvägar och är snabba på support (mot föreningen). Vi (både styrelsen och Netatonce) är medvetna om att privatsupporten inte alltid fungerat som önskat, men har fått löfte om att arbete pågår att förbättra den biten. Kom ihåg att kundsupport är ett svårt uppdrag, och handen på hjärtat, har du varit kund någonstans och alltid fått bra support? Servicenivån går upp och ner hos alla, utan undantag.

Uppgraderingen av kapacitet i centrala Fritsla är genomförd i slutet av februari och vi ska nu kunna förse alla som vill koppla upp sig till vårt nät med fiberanslutning. Antalet lediga fiberkablar började nämligen ta slut här!

Uppkopplingen mot Hyssna är inte genomförd än, vi håller på att teckna avtal. Netatonce har dock kopplat ihop Hyssna med Seglora, så vi har sedan ett par veckor tillbaka en säkrare kontakt med omvärlden via Seglora. När vår förbindelse med Hyssna är klar skall det mycket till innan nätet går ner.

En uppdaterad hemsida med mer relevant information håller på att tas fram.

En fortsatt påminnelse om att styrelsen behöver mer engagerade medlemmar. Kontakta styrelsen om du är intresserad!

Slutligen önskar styrelsen alla en Glad Påsk! (Stanna hemma och håll er friska!)