AVBROTT vid byte av skåp

ANGÅENDE PÅKÖRT SKÅP, Getakärrsvägen/Särlavägen:

Vi kommer få skåpet lagat idag och några abonnentfiber visade sig vara skadade och måste blåsas om. Vår entreprenör, Link to link vet ännu inte vilka, men följande abonnenter sitter på det skåpet:

Getakärrsvägen 4 Fastb: Fritsla 2:67
Getakärrsvägen 7 Fastb: Fritsla 5:58
Getakärrsvägen 5 Fastb: Fritsla 5:29
Arlavägen 3 Fastb: Fritsla 2:62
Getakärrsvägen 3 Fastb: Fritsla 4:96
Getakärrsvägen 10 Fastb: Fritsla 2:34

Arbetet kommer utföras idag och fiberblåsare/svetsare är på väg. De kommer göra allt de kan för att minimera avbrottstiden.

Uppdatering (kl 15.30): Reparationerna har gått bra och skåpet är utbytt. Om du är en av de som fick fibern utbytt kan du behöva starta om routern om den inte kommer igång av sig själv.