Senaste Nytt

 • Extrastämman -Resultat 2021-11-23

  Föreningen har nu haft extrastämma för att rösta fram vilken kommunikationsoperatör vi ska skriva gruppavtal med nästa år då vårt nuvarande avtal går ut. Stämman röstade för att teckna nytt avtal med nuvarande kommunikationsoperatör Netatonce. Det nya avtalet gäller från och med 1 juni. Nya avtal ska inom kort skrivas för varje medlem som önskar ingå i gruppavtalet. Alla medlemmar ombeds fundera på om de vill teckna gruppanslutning för enbart bredband eller bredband + TV från Telia. Övriga medlemmar kommer att få köpa tjänster i det öppna nätet. Styrelsen kommer att publicera information löpande på hemsidan. Håll utkik!

  Frågor som kom upp på extrastämman:
  I det nya avtalet – Kan man välja annan tv-leverantör om man är gruppansluten?
  Svar: Ja. Det är inget som hindrar att gruppanslutna köper andra tjänster i det öppna nätet. Om man t.ex. vill behålla Sappa som tv-leverantör kan man göra det men då till det pris som finns i det öppna nätet.

  Kan man få e-faktura från Netatonce?
  Svar: Ja. Det är bara att anmäla detta i sin bank. (Net At Once AB)

  Vad kostar det att köpa till en extra tv-box i kommande gruppavtal?
  Svar: En tv-box kostar 1299 kr från Telia.

  Fortsätt läsa →
 • NU BJUDS DU SOM MEDLEM IN TILL EXTRASTÄMMA FÖR RÖSTNING AV KOMMANDE AVTALSPERIOD 2021-10-28

  Välkommen till extrastämma i Kungabergshallen den 20
  november klockan 14.00.


  Vi står inför att skriva nytt avtal med en kommunikationsoperatör och
  styrelsen har haft ett gediget arbete med att samla in underlag från olika operatörer för att kunna presentera förslag på kommande avtal för er. De kommunikationsoperatörer som vi har samlat in underlag från är Itux, MKVAB, Zitius, IP-only och vår nuvarande leverantör Netatonce.

  Som medlem kommer du att få ett utskick i pappersform under vecka 43 eller 44 där du kan se en sammanställning av underlaget som vi i styrelsen har arbetat fram. Om du som medlem inte fått utskicket senast söndag v. 44 och önskar ta del av underlaget kan du kontakta styrelsen: styrelsen@haggadalensfiber.se

  I och med att inget avtal är skrivet än är det av högsta vikt att uppgifterna i pappersutskicket inte sprids utanför föreningens medlemmar.

  Som medlem bjuds du in till extrastämma i Kungabergshallen lördagen den 20 november klockan 14.00 för att rösta på det förslag du tycker att vi ska gå vidare med. Röstlängden utgörs av de som är närvarande på extrastämman.

  Övrig information som berör förändringar i föreningen:

  Nytt gruppavtal endast för medlemmar.
  Från och med nästa avtalsperiod (1 juni 2022) kommer fiberföreningen ej längre låta hyresgäster vara kunder i fiberföreningen. Det är fastighetsägaren som är medlem i föreningen och denne kommer således att få faktura på nätavgifterna för varje fiber som är beställd till fastigheten. Varje fiber installerad i fastigheten kan vara antingen aktiv eller avstängd. En aktiv fiber faktureras kvartalsvis 204 kr (f.n. 68 kr/mån men styrelsens förslag är att sänka den till 50 kr/mån till våren). Väljer fastighetsägaren att ha fibern avstängd debiteras en påkopplingsavgift på 2500 kr, förutsatt att fibern är intakt, då fibern önskas få aktiv. När fibern är avstängd kan föreningen, i samråd med fastighetsägaren, välja att “köpa tillbaka” den för 1500 kr om den behövs på annat håll i nätet. Har du en fastighet med flera fiber? Hör av dig till susanne.nystedt@haggadalensfiber.se för att stämma av hur många fiber du önskar ha aktiva inför nästa avtalsperiod. I kommande avtal kommer hyresgäster att kunna köpa tjänster i det öppna nätet. Beroende på vilken kommunikationsoperatör vi skriver avtal med har de olika tjänsteleverantörer att erbjuda i sitt öppna nät. Inga hyresgäster kan ingå i gruppavtalet i och med att de ej är fastighetsägare. Däremot kan en fastighetsägare välja att teckna ett visst antal gruppanslutningar till sin fastighet men då i sitt eget namn. Det här är inget som styrelsen rekommenderar men möjlighet finns.

  Fakturaavgift.
  Från och med 1 januari 2022 kommer föreningen att ta ut fakturaavgift för pappersfaktura på 25 kronor för att täcka våra kostnader. Vi rekommenderar alla medlemmar att anmäla e-faktura till sin bank för att slippa fakturaavgiften.

  Nätavgift.
  Styrelsen kommer att föreslå en sänkning av nätavgiften till 50 kronor. Detta kommer att föreslås på årsstämman 2022 (troligen i maj eller juni).

  Fortsätt läsa →
 • Utökningar orsakar driftstörningar i Finabo och Hallagärdesvägen 2021-10-19

  I vår strävan att utveckla och driftsäkra nätet har nu (o)turen kommit till Finabo och Hallagärdesvägen!
  Dessa kommer, med start tis 26 oktober (2021), att få kortare avbrott i fiberförbindelsen, då matningen till dessa områden skall läggas om. Vi har i dagsläget ingen uppgift om exakt när eller hur länge avbrotten kommer att vara, men alla inblandade jobbar med att avbrotten skall bli så korta som möjligt.
  Efter denna omläggning har vi åstadkommit både en stabilare förbindelse till dessa områden, samt frigjort fiber till andra områden kring bland annat Segloravägen.

  Fortsätt läsa →
 • Reparation av fiberskåp, Horndal 4 oktober 2021-09-28

  Den 4/10 byts det skadade skåpet ut i Horndal. Om det blir några kortare störningar så vet ni varför. Skall inte bli några avbrott, men man vet aldrig!

  Fortsätt läsa →
 • Tillfälligt avbrott Hjälltorp på måndag 4 oktober 2021 2021-09-16

  På grund av en skadad kabel kommer det bli ett avbrott i fibertjänsterna på måndag den 4 oktober medan kabeln lagas.
  Arbetet sker dagtid.

  Uppdatering: Arbetet har gått bra och enligt plan.

  Följande adresser kommer att få avbrott:
  Skattegårdsvägen 11
  Skattegårdsvägen 10
  Kristersbergsvägen 4
  Skattegårdsvägen 9
  Karlsbergsvägen 6
  Karlsbergsvägen 3
  Skattegårdsvägen 5
  Karlsbergsvägen 4
  Skattegårdsvägen 7
  Karlsbergsvägen 1

  Tack för er förståelse.

  Fortsätt läsa →