Nytt avtal träder ikraft idag 1 juni

Idag stängs internetförbindelsen av för de fastighetsägare som ej ännu tecknat tjänsteavtal med föreningen. För att få köpa tjänster i nätet behöver ett nytt avtal skrivas på och lämnas in. Om man inte har kvar sitt avtal finns nytt att hämta innanför entrédörrarna på Gärdebovägen 3 (öppet dagtid ca 8-18). Lämna underskrivet avtal i föreningens brevlåda på Gärdebovägen 3, i lådraden utmed vägen.

För de som önskar ingå trippelavtal (med TV Telia Lagom) behöver avtalet komma in senast 5 juni, annars är nästa chans att teckna avtal med TV inkluderat den 1 januari 2023.