Planerat avbrott Gullberg 21-22 Oktober

Under sommaren blev matarkabeln till Gullberg pågrävd och delvis skadad. Skadan reparerades / kopplades förbi direkt, men hela kabeln behöver nu bytas ut då vi inte vet omfattningen av skadan.
Onsdagen den 21 och torsdagen den 22 oktober är planerat, med reservdag fredag 23 om det går dåligt…
Det innebär att alla i Gullberg kommer få helt driftavbrott under dessa dagar – planera för alternativa lösningar denna veckan, vecka 43.

Uppdatering 22 okt.: Arbetet är nu klart!
Får ni problem vid uppstart så starta om er router/ mediaomvandlare. Kvarstår problemet så felanmäler ni, så kommer vi eller Link to Link att åtgärda.
/Styrelsen.