Snart lagning av grävskadan vid Fritsla Kyrka

Grävskadan var allvarlig och vissa fibrer är av medan andra höll. Vi har gjort de förberedelser som behövdes innan lagning kan ske. Lagningen innebär att kapa både hela och trasiga linjer för att byta ut den trasiga kabeln, blåsa i en ny och svetsa om. Det är ett ganska komplicerat och kritiskt moment som kräver noggrann förberedelse för att minimera nertid.
Lagning kommer ske i närtid, dock inget datum bestämt. Under lagningen kommer störningar, korta eller längre avbrott att förekomma för de som inte redan har avbrott.
Det är ett mycket begränsat antal abonnenter som har haft avbrott, dessa kan kontakta info@haggadalensfiber.se för reglering av fakturan.

Tillägg 19 jan:

Reparationsdatum fastställt. 29 Januari mellan kl 08.00 – 16.00 Under denna tid kan störningar förekomma i nätet.