E-faktura är bra! Posten är mindre bra…

Vi får rapporter från medlemmar som fått påminnelser om obetalda fakturor, att de inte fått ursprungsfakturan! (Gäller postade pappersfakturor)
Vi misstänker att brev försvinner i postgången, och det är inte första gången! Vid ett massutskick december 2015 försvann, vad vi misstänker, en hel låda med försändelser!

Vi vill med anledning av detta uppmana alla er som inte ännu anmält till er bank att ni vill få e-faktura från fiberföreningen, att göra så nu. Det kostar föreningen både tid och pengar att hantera och reglera postens misstag.

Hur man anmäler e-faktura varierar från bank till bank, men försök att göra detta med föreningen – och alla andra företag och myndigheter som kan hantera e-faktura.