Ny medlem – Jag vill ha fiber!

Vårt fibernät bygger på delägarskap i föreningsform.

Kostnaden  sattes på årsstämman (2014) till max 15.000 kr/fastighet. Under 2015 har det visat sig att projektörens beräkningar inte stämde, så vi höjde maxkostnaden till 20.500 kr (+ medlemsavgift 200 kr/år) på årsstämman 2015 efter noggrann analys av utfört jobb och beräknad kostnad av återstående jobb.

I inledningsskedet har alla medlemmar betalat en ”intentionsinsats” på 500 kr, vilket inkluderade föreningens årsavgift på 200 kr för 2014.

Under byggprojektet har medlemmarna betalat enligt följande:
  • Om man gått med under 2013 eller 2014 ska man ha betalat 20 900 kr (varav 400 kr är medlemsavgifter för 2014 och 2015). 
  • Om man även har valt att friköpa sig från dagsverken ska totalsumman bli 22 900 kr.  (Dagsverken innebär att man hjälper till med lättare sysslor under (minst) 16 timmar totalt)
  • Bor man i Gullberg och blev medlem 2013 eller 2014 ska man ha betalat 25 900 kr ( om man valt friköp = 27 900 kr) (Den sista medlemsavgiften för 2015 är sent utskickad i år då den missades i en av inbetalningarna).
  • Om man blivit medlem 2015 har man inte kunnat välja att dagsverka utan har fått betala insatsen = 20 500 + medlemsavgift 200 kr + friköp dagsverke 2000 kr= totalsumma 22 700 kr. 
  • De som har delbetalat har en något högre totalsumma då de har betalat 100 kr extra för varje delbetalning. 
  • Har man fått dosa monterad kostar det 750 kr och grävtjänsten kostar 2000 kr. 

  Efter 2017-03-01:

  Kostnaden för nya medlemmar meddelas per offert i varje enskilt fall och kommer bestå av två delar:
  Del 1: 22.500 kr (Gullberg 27.500 kr). Dvs den insats som alla medlemmar har betalat kollektivt för stamnätet. Medlemsavgift 200 kr/år tillkommer.
  Del 2: Offererat pris för att gräva ner slang från kopplingspunkt till tomtgräns, eller ända fram till hus om så önskas. Inblåsning, svetsning och inkoppling av fiber. Om installationen kostar mindre än del 1 blir priset för del 2 NOLL kr.
  Vi erbjuder möjlighet till avbetalning av installtionen, med en tilläggskostnad på 100 kr/inbetalning.

  Därefter kan man beställa tjänster i nätet.

  Kontakta vår kommunikationsoperatör, Netatonce, www.netatonce.se för att ta del av vilka operatörer och tjänster som finns tillgängliga.

  Låter det bra?

  För att anmäla intresse för inkoppling av fiber, skicka ett mail till
  nymedlem@haggadalensfiber.se med följande information:
  * Namn
  * Fullständig postadress (+ev faktureringsadress om den avviker från inkopplingsadressen)
  * Mobiltelefonnummer (Vi skickar meddelande via SMS i vissa fall, eller kan behöva snabbt komma i kontakt med er)
  * E-mailadress (Främsta kommunikationsvägen till medlemmarna)
  * Fastighetsbeteckning

  Det går naturligtvis bra att ställa frågor också om något är oklart kring medlemskapet.

  All medlemsinformation hanteras diskret och lämnas aldrig ut till tredje part i reklamsyfte. Endast entreprenörer vi anlitar och kommunikationsoperatören kommer att få tillgång till medlemsuppgifterna, vid sidan av styrelsen.

  Vårt bankgirokonto: 186-9528