Logga in i routern

Vill du ändra lösenord på WIFI?

Byta namn på WIFI till något roligare?

Se samtalsloggar på telefonin?

EG300

För att logga in i Netatonce-routern går man till http://192.168.26.1
Logga in med Anv.namn: user, Lösenord: user