Föreningens Gruppanslutning

Gruppanslutningen är ett fördelaktigt paket som kunde tecknas under byggprojektets gång – innan nätet var klart – för att locka så många som möjligt att teckna medlemskap och abonnemang.

Det går inte längre att teckna nya abonnemang i gruppanslutningen – men att ta över ett befintligt abonnemang från tidigare ägare går bra!