Jag ska flytta -vad gör jag med fibern?

Om du ska flytta – sålt huset eller flyttar ut ur lägenhet – vad ska du göra?

Fastighetsägare:
Ni skall skriva ett överlåtelseavtal av medlemskap i fiberföreningen, det finns på vår hemsida under avtal och kvittenser
Lämna det i vår brevlåda på Gärdebovägen 3, skriv på avtalet att nya ägaren övertar abonnemangen för bredband och i förekommande fall, TV.
När vi fått avtalet meddelar vi Net At once ägarbytet och nya ägaren får registrera sej med sina uppgifter.

Hyresgäst:
Nästa hyresgäst måste fylla i ett nätavgiftsavtal för hyresgäster finns på vår hemsida under avtal och kvittenser och lämna det i vår brevlåda på Gärdebovägen 3, sedan meddelar vi Net At once att det är en ny hyresgäst.
Ni måste själva säga upp ert abonnemang hos Net At once.
Har du fått boxen av fiberföreningen skall den återlämnas till oss. Har du köpt den själv av Net At once kan du antingen behålla den eller sälja den till nästa hyresgäst.

Övriga frågor: info@haggadalensfiber.se