Överskiktskarta över föreningens upptagningsområde och dess indelningar

Häggådalens fiberförening har fyra nodhus, varifrån fiberkablarna utgår och splittas upp i plåtskåp och vidare ut till respektive hus.

Nod 1 befinner sig vid Smeatorpet/Sportstugan, Fritsla
Nod 2 befinner sig i Risma, Fritsla
Nod 3 befinner sig i Viljans park, Fritsla
Nod 4 befinner sig vid Pelle Vävare, Harpebo

Norra delen av nätet: (Klicka på bilden för full storlek)

Omradeskarta-oversikt-Fritsla-1-2-3

 

Södra delen av nätet: (Klicka på bilden för full storlek)

Omradeskarta-oversikt-Harpebo-4